Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kalender

Gudstjänsten med nattvarden är hjärtat i församlingen och vi kan glädja oss över ett rikt gudstjänstliv med liturgisk bredd i våra två kyrkor.