Delta och påverka – bli medlem!
Foto: Magnus Aronson

Bli medlem

Det finns många sätt att delta i och påverka Skärholmens församling. Det mest självklara sättet är att vara medlem.

Hur kan jag påverka?

Kyrkan kan finnas därför att människor är delaktiga på olika sätt. Det mest grundläggande sättet att påverka är att vara medlem och betala kyrkoavgift. Din kyrkoavgift går till många viktiga verksamheter. Läs mer om dessa här

Hur vet jag om jag är medlem?

Många tror att de är medlemmar utan att vara det. Om du är döpt i Svenska kyrkan är du troligtvis medlem. Om du är döpt utomlands är det inte lika säkert. Kontakta församlingens expedition för att kontrollera om ditt namn finns i Svenska kyrkans register. Expeditionen hittar du i Skärholmens kyrka och nås på tfn. 08-680 94 30 eller e-post skarholmen.info@svenskakyrkan.se.

Hur blir jag medlem?

Skriv ut, fyll i formuläret på den här talongen och lämna det eller skicka det till oss. Du kan också formulera dig fritt i ett brev. Efter en tid får du en bekräftelse på att du har blivit medlem. Alla som döps i Svenska kyrkan blir automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan.

Vad händer sen?

När du har blivit medlem läses ditt namn upp i en gudstjänst. Du får ett brev hem som berättar om när det sker. Du får också möjlighet att prata med en medarbetare i församlingen.

Vad kostar det?

I "kyrkoavgiftsuträknaren" ovan kan du räkna ut hur stor din kyrkoavgift blir per månad. Har du ingen inkomst betalar du ingen medlemsavgift. Avgiften dras en gång om året genom skattesedeln. 

Vad händer om jag flyttar?

När du blir medlem i Skärholmens församling blir du samtidigt medlem i Svenska kyrkan, som finns över hela landet. När du flyttar behöver du inte ansöka om nytt medlemskap i Svenska kyrkan på den ort som du flyttar till, utan du förs automatiskt över till din nya församling.

Kyrkoval

Som medlem har du rösträtt i kyrkovalet som är vart fjärde år. Då väljer medlemmarna församlingens beslutsfattare (kyrkofullmäktige) samt även beslutfattare på andra nivåer i kyrkan (stift och kyrkmötet). Som medlem kan du ställa upp som förtroendevald i församlingens styrande organ. Medlemmar har alltså både rösträtt och är valbara i kyrkans olika val. 

Konfirmation, vigsel och begravning

Som medlem har du rätt till konfirmation, vigsel och begravning.

Om jag inte har något personnummer?

Du som ännu inte har ett personnummer kan också bli medlem i Svenska kyrkan. Då betalar du ingen kyrkoavgift och har därmed inte möjlighet att rösta i kyrkovalet eller att ställa upp som förtroendevald.

Kan jag vara medlem i flera kyrkor samtidigt?

Det är möjligt att betala avgiften via skattesedeln till ett tiotal trossamfund samtidigt som man är medlem i Svenska kyrkan. Det gäller bland annat Romersk-katolska kyrkan och Syrisk-ortodoxa Patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige.

Om jag inte längre vill vara medlem

Då hör du av dig till oss på skarholmen.info@svenskakyrkan.se eller 08-680 94 30.