Foto: Anna Theander

Vandringstips i juli: Holleden i Vårgårda

Vandra på Skara stifts marker! På ett antal ställen har Skara stift upplåtit mark för vandringsleder. Juli månads tips leder till Vårgårdabygden och den fina Holleden. Här kan du njuta av motion, natur och historiens vingslag.

Holleden är en rundled som leder dig tillbaka till den plats där du börjar. Ett bra ställe att utgå från är Hols kyrka, där du också kan parkera. Här finns även informationstavla och en brevlåda med kartor. 

Leden är ca 14,5 kilometer och går genom delvis lätt kuperad terräng - omväxlande på grusväg, skogsvägar och stigar. Lite drygt halvvägs, om du börjar vid kyrkan, hittar du ett par vackra grillplatser och ett vindskydd vid Bäsjön. Därefter kan du välja mellan två sträckningar som senare sammanstrålar: en lite lättare och en svårare och mer kuperad vandring. 

Du passerar flera forntida gravfält, en domarring och ett antal platser där det stått torp. Utmed hela leden finns skyltar som berättar om dessa fornminnen och om torparlivet på 1800-talet. Ta del av människoöden från förr. 

Här kan du läsa mer om Holleden och ladda ner en karta över leden

Här hittar du mer information om vandring i Skara stift och om leder där Skara stift upplåtit mark och/eller hjälpt till med iordningsställandet av lederna

Vandringstips i juni: Bredareds ekhage

Vandra på Skara stifts marker! I Bredared kan du njuta av skir försommargrönska i stiftsreservatet Bredareds ekhage. Några vandringsleder passerar precis förbi reservatet.

Vandringstips i maj: Billingeleden

Vandra på Skara stifts marker! I maj går vandringstipset till Billingeleden och stiftsreservatet Oxhagen. Med detta tips kan du upptäcka reservatet och gå en liten bit av leden. Kanske hinner du njuta av vitsipporna innan de blommat över.

Vandringstips i april: Tranebergsleden

Vandra på Skara stifts marker! Vandringstipset i april månad går till Kållandsö och den vackra Tranebergsleden.