Foto: Carla Karlsson

Två nya diakoner och fem nya präster i Skara stift

Skara stift har fått två nya diakoner och fem nya präster efter söndagens diakon- och prästvigning i Skara domkyrka. Vigningsmässan sändes på webben, då endast ett fåtal kunde närvara på plats i domkyrkan.

Foto: Carla Karlsson

Söndag 14 juni fick Skara stift två nya diakoner och fem nya präster Som vigdes till tjänst i Svenska kyrkan av biskop Åke Bonnier.

Fredag 12 juni genomgick kandidaterna diakon- respektive prästexamen på Flämslätt stifts- och kursgård inför domkapitlet. Efter examen och vigning är de behöriga att träda in i vigningstjänsten i Svenska kyrkan.

Skara domkyrka brukar vanligtvis vara fylld till sista plats vid sådana här tillfällen, men på grund av rådande pandemi kunde endast ett fåtal särskilt inbjudna samt medverkande närvara på plats. Diakon- och prästvigningen direktsändes på webben och har i skrivande stund haft nästan 900 visningar. Vigningsmässan finns tillgänglig på Skara domkyrkas youtubekanal i en veckas tid från sändning.

Under vigningsmässan predikade biskop Åke Bonnier över söndagens tema - Vårt dop.
-Coronapandemins motsats och motkraft är dopet. Ditt dop och mitt dop vill påminna oss om att pandemier som skördar oräkneligt antal människor inte har sista ordet. Hatet och våldet och krigens vedervärdigheter har inte sista ordet. Dopet handlar om livet som segrar, om kärleken som är störst av allt, predikade biskopen.

I sin predikan vände han sig särskilt till de diakon- och prästkandidaterna.

-Ni ska verka för Guds rike i Ert liv och arbete. Ni diakonkandidater ska som diakoner stå upp som kyrka och vara ett barmhärtighetens tecken. Ni ska vara med i kampen för Guds rike och därmed vara röster som vågar peka på orättvisor, förtryck, marginaliseringar, orättfärdiga strukturer som kväver, sa han till diakonkandidaterna.

-Ni prästkandidater ska förkunna Guds Ord och verkligen arbeta med Bibeltexterna. Ni ska vägleda och undervisa. Ni ska på alla tänkbara sätt förkunna evangeliet och om så är nödvändigt - göra det med ord som den helige Franciskus lär ha sagt, betonade biskopen.

Nu är de nyvigda redo för tjänst i församlingar och pastorat i Skara stift. Diakonerna som vigts kommer direkt efter vigning till ordinarie diakontjänster. De nyvigda prästerna tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning.

Följande personer vigdes till diakoner:
Carina Eriksson, för tjänstgöring i Borås pastorat.
Annelie Lidén, för tjänstgöring i Essunga pastorat.

Följande personer vigdes till präster:
Gunnar Friberg, för tjänstgöring i Karlsborgs pastorat.
Erik Horner, för tjänstgöring i Norra Billings pastorat.
Marléne Niggol Carlsson, för tjänstgöring i Amnehärad-Lyrestads pastorat.
Peter Sader, för tjänstgöring i Trollhättans pastorat.
Tommy Vallenros, för tjänstgöring i Herrljunga pastorat.

Foto: Carla Karlsson