Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svenska kyrkan ber om ursäkt till det samiska folket

I kyrkomötets högtidsgudstjänst framförs Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket. Gudstjänsten äger rum onsdag 24 november kl 14.30 och kan följas på webben. Biskop Åke Bonnier närvarar vid högtidsgudstjänsten tillsammans med Svenska kyrkans övriga biskopar.

Kyrkostyrelsen har 8 juni 2021 beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst onsdag 24 november 14.30 i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

Högtidsgudstjänsten från kyrkomötet webbsänds och mer informatoin finns här!

Biskop Åke Bonnier och de övriga biskoparna i Svenska kyrkan deltar i högtidsgudsjtänsten från Uppsala domkyrka.