Stiftet och församlingarna

Församlingarna är de grundläggande enheterna inom Svenska kyrkan.

Församlingen ansvarar alltid för kyrkans lokala arbete: gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisation. I varje församling ska det finnas minst en kyrka och det ska hållas huvudgudstjänst varje vecka. Dessutom ska det finnas så många människor som är villiga att engagera sig att man kan välja ett kyrkoråd.
I Skara stift har under senare år pågått ett stort arbete med översyn av församlingsgränserna. Församlingarna grundades i många fall redan under tidig medeltid, och verkar numera under andra förhållanden.
De senaste åren har det därför skett ett antal sammanslagningar. Numera finns därför 119 församlingar fördelade på 43 pastorat i stiftet.