Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati

Tiden är nu. Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkansinitiativ.

”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt, stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som:

  • söker kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor.
  • behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete.
  • vill öka graden av samverkan i frågorna med olika aktörer och organisationer i samhället.

Programmet verkar:
Proaktivt:

  • Ökad kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, rasism.
  • Ökad mellanmänsklig tillit. 
  • Kopplar kyrkans tro och ansvar till frågor om MR och demokrati.

Reaktivt: 

  • Vid antidemokratisk aktivitet.
  • Vid hot mot demokratin, t.ex. våldbejakande extremism.

Inom områdena ”Metod/Verktyg”, ”Relation/Samverkan”, ”Kunskap” och
”Teologisk förankring” utvecklas programmets insatser och aktiviteter med avstamp i Svenska kyrkans vardagliga arbete i lokalsamhället.

Programförklaring: Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.

Programmets teologi

Kristen tro och Mänskliga rättigheter. Hur hänger det ihop? Med avstamp i vardagliga exempel har programmets teologi skrivits fram. Texten utgår ifrån Trosbekännelsen, ett mycket användbart teologiskt redskap.

Kontaktpersoner

Här når du oss i samordningsfunktionen samt kontaktpersonerna på stiften.