Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati

Tiden är nu. Att agera för ett socialt hållbart samhälle, präglat av tillit och demokrati är Svenska kyrkans tro och ansvar. Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk förankring, metodutveckling, utbildning och samverkansinitiativ.

”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt, stiftsövergripande program inom Svenska kyrkan som vänder sig till dig/er som:

  • söker kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och demokratifrågor.
  • behöver praktiskt stöd i ett demokratistärkande arbete.
  • vill öka graden av samverkan i frågorna med olika aktörer och organisationer i samhället.

Programmet verkar:
Proaktivt:

  • Ökad kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, rasism.
  • Ökad mellanmänsklig tillit. 
  • Kopplar kyrkans tro och ansvar till frågor om MR och demokrati.

Reaktivt: 

  • Vid antidemokratisk aktivitet.
  • Vid hot mot demokratin, t.ex. våldbejakande extremism.

Inom områdena ”Metod/Verktyg”, ”Relation/Samverkan”, ”Kunskap” och
”Teologisk förankring” utvecklas programmets insatser och aktiviteter med avstamp i Svenska kyrkans vardagliga arbete i lokalsamhället.

Programförklaring: Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.