Foto: Helen Wiik Andersson

Skara stift har fått en ny kyrka

Annandag påsk fick Skara stift en ny kyrka. Då invigde biskop Åke Bonnier Velanda kyrka som fram tills nu tillhört missionsförsamlingen på orten.

Det var en riktig feststämningen i det lilla samhället Velanda söder om Trollhättan på annandag påsk. Inte nog med att vårvädret var på sitt bästa humör. Man kunde också se människor som tågade i parad med blåsorkester genom samhället.
    Vandringen gick från skolgården till Velandakyrkan. Där tog biskop Åke Bonnier hand om ordet och om de moment som hör till invigningen av en ny kyrka. Även om själva lokalen har några år på nacken så är den ny i sin funktion som gudstjänstlokal i Svenska kyrkan.
    Det firades naturligtvis också gudstjänst med mycket sång och musik. Ute på kyrkbacken blev det sedan korv och bröd som Svenska Kyrkans Unga och Ska-Ut hade ordnat. Det fanns även hoppborg och andra aktiviteter för barnen.

Etablerat samarbete
Bakgrunden till att Velandakyrkan överförts till Svenska kyrkan är ett minskat medlemsantal i missionsförsamlingen. På sikt skulle man därför haft svårt att klara underhållet av fastigheten.
   Sedan mer än 20 år har missionsförsamlingen också samarbetat med Gärdhems församling, vilket formaliserades i ett avtal 2005. Att kyrkan nu övertas av Svenska kyrkan innebär att det blir fortsatt kristen synlighet i Velanda.
    Velanda missionsförsamling har sina rötter i den folkväckelse som svepte över Sverige i slutet av 1800-talet. Trakten utanför Trollhättan utgjorde inget undantag. Det fanns i området flera gårdar där människor kom till tro och där det också hölls stugmöten.

Byggdes 1932
Med grund i dessa stugmöten bildades missionsföreningar. Ursprunget till Velanda missionsförsamling bildades 1884. I slutet av 1920 talet började diskussionerna om att ersätta de båda missionshusen man då hade med ett mer centralt placerat i Velanda. Efter olika turer invigdes den nya kyrkan 1932.
   Sin nuvarande utformning fick kyrkan 1988 då sidobyggnaden invigdes och 1993 då kyrksalen renoverades och förändrades.
    Under 1990 talets senare del utvecklades ett samarbete med Gärdhems församling, svenska kyrkan. Först via fritidsgårdsverksamhet och efter hand även i gudstjänstgemenskap. 2005 slöts en formell överenskommelse om samarbete.