Foto: pixabay.com

Samråd

När ett förslag till församlingsinstruktion tas fram sker detta i samråd mellan kyrkoherde och kyrkoråd och domkapitel.

Utarbetandet av församlingsinstruktionen sker därför i samspel mellan pastorat/församling och stiftskansli. FIN-teamet på stiftskansliet består av stiftsteolog Ulrica Fritzon och stiftspedagog Lena Linde. Till stöd för FIN-teamet finns även stiftsjurist Andreas Fagrell. FIN-teamet vill fungera som ett bollplank, både i fysiska eller digitala samtal och via respons på material via mail.

Feedback från FIN-teamet

Vid minst tre tillfällen ska FIN-teamet se och ge feedback på olika delar av församlingsinstruktionen. Skriv in dessa tre tillfällen i tidsplanen.FIN-teamet föreslår att ett tillfälle sker genom ett digitalt möte med pastoratets/församlingens arbetsgrupp eller någon/några från arbetsgruppen.
Dessa datum kan ni välja på för ett digitalt möte med FIN-teamet. 
22/3 kl.15.30-16.30 Skövde, 11/4 kl. 9-10, 11/4 11-12, 18/4 kl.15-16 Västra Tunhem, 2/5 kl.10-11Grästorp, 2/5 kl.13-14 Norra Billing, 3/5 kl.15.30-16.30 Trollhättan, 13/9 kl.13-14 och 3/9 kl.15-16.

Ju mer arbetsmaterial ni kan skicka in samtidigt desto lättare är det för FIN-teamet att se helheten. Så om det är möjligt skicka gärna in fler delar av förslaget till församlingsinstruktion även om det inte är helt klart. Skicka gärna in materialet i wordformat då kan FIN-teamet lätt anteckna direkt i dokumentet.

Innan församlingsinstruktionen antas i kyrkofullmäktige vill FIN-teamet på stiftskansliet alltid se ett färdigt förslag. Detta för att FIN-teamet ska kunna se helheten men också för att kunna se att alla delar ingår så att församlingsinstruktionen är klar för att lämnas till kyrkofullmäktige för godkännande. FIN-teamets inplanerade möten under 2023 är 3/2, 23/2, 5/4, 2/5, 7/6. Datum för hösten kommer.

Tänk på att skicka in arbetsmaterialet i god tid före mötet helst två veckor innan men senast en vecka innan för att FIN-teamet ska hinna läsa och reflektera så att återkopplingen blir användbar och genomtänkt. Observera att digitala möten med arbetsgrupp bokas in på andra tider efter överenskommelse.

Sammanfattning om samrådet med FIN-teamet

  • Boka in en timmes digitalt möte med FIN-teamet t.ex. gärna mellan första och andra inskicket av material.  
  • Bestäm till vilka tre av FIN-teamets möten ni ska skicka in arbetsmaterial (word) till FIN-teamet för att få respons. Skicka in från så många delar som möjligt vid varje tillfälle även om allt inte känns klart. Det gör att FIN-teamet kan få en uppfattning om helheten. 
  • Skicka in ett färdigt förslag på församlingsinstruktion i god tid (ca. 2 månader innan DK:s sammanträde) så ni hinner få respons och göra eventuella ändringar och skicka det församlingsinstruktionen igen till FIN-teamet innan kyrkoråd och kyrkofullmäktige och Domkapitel.

Skriv även in datum för kyrkofullmäktige och när ni beräknar att församlingsinstruktionen är klar för utfärdande i domkapitlet. Domkapitlets möten under våren 2023 träffas Domkapitlet, 20/1, 17/3, 5/5, ev. 8/6, 15/9, 27/10 och 15/12.

Tänk på att skicka in församlingsinstruktionen cirka två veckor innan Domkapitlets sammanträde för att kunna bifogas i kallelsen. 

Tidsplanen skickas sedan till stiftskansliets handläggare för församlingsinstruktioner lena.linde@svenskakyrkan.se gärna under februari/mars.