Foto: pixabay.com

När församlingsinstruktionen är klar

När församlingsinstruktionen är klar, kolla checklistan så att allt är med! När den sedan har godkänts av kyrkofullmäktige och kyrkoherden skickas ett av två underskrivna original till domkapitlet i god tid innan domkapitlets sammanträde för utfärdande av församlingsinstruktionen. Den ska vara underskriven av kyrkoherde och kyrkofullmäktiges ordförande.

Här finns checklistan - gå igenom den innan sista inskicket av färdigt förslag till församlingsinstruktion!

Skicka underskrivet original till Domkapitlet, Box 173, 532 23 SKARA.
Maila även en underskriven PDF av församlingsinstruktion och barnkonsekvensanalysen till skara.stift@svenskakyrkan.se

Församlingsinstruktionen ska var underskriven både av kyrkofullmäktiges ordförande och kyrkoherden. 

Alla utfärdade församlingsinstruktioner hittar du här

Församlingsinstruktionen som pastoratets/församlingens arbetsredskap

Med församlingsinstruktionen som grund ska kyrkorådet styra och kyrkoherden planera och leda verksamheten. Församlingsinstruktionen ska peka på de förändringar och prioriteringar som behöver göras. Församlingsinstruktionen är både ett identitets- och ett styrdokument. När instruktionen är klar behöver man jobba vidare och koppla dokumentet till andra styrdokument såsom verksamhetsplan, äskandeunderlag och budgetprocessen. I den processen behöver både pastoratets/församlingens styr- och ledningsfunktion arbeta vidare med att förankra församlingsinstruktionen. Detta kan göras genom samtal på kyrkoråd, medarbetarsamlingar och församlingskvällar.