Foto: Anna Theander

Reformationsåret i Sverige

I Sverige inleddes reformationsåret redan 2016 med det luthersk-katolska mötet i Lund i oktober. Under 2017 följer några större evenemang med reformationen som tema.

 

 

31 oktober 2016: Lutherskt-katolskt möte, Lund 
Ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet möts i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

24-26 februari 2017: Teologifestivalen, Uppsala 
Teologifestivalen har fokus på reformationen. Anslaget är ekumeniskt och ungdomar är en viktig målgrupp. 

2-4 juni 2017: Världens Fest, Västerås
"Världens Fest – Fri att förändra” är en stor stadsfestival med internationell prägel. Artister, musik, gudstjänster, reformations-mello och seminarier för unga och gamla planeras. 

22-25 september 2017: Se människan, Bok & Bibliotek, Göteborg
Böcker med reformationstema diskuteras på Se människan-scenen under bok- och biblioteksmässan.

29 oktober – 3 november 2017: Reformationsveckan, Uppsala
Under veckan hålls gudstjänster, utställningar m.m.

31 oktober 2017: Reformationsdagen
Reformationsdagen firas i landets alla domkyrkor.

Klicka här för att hitta mer information på Svenska kyrkans nationella webbplats om reformationsåret 2017.