Foto: Carla Karlsson

Osäker tillvaro för nya präster

De fyra präster som på söndagen vigdes av biskop Åke Bonnier fick veta att en osäker tillvaro väntar dem. Biskopen hoppades att de skulle vilja hålla fast vid den osäkerheten.

Det var med utgångspunkt i söndagens bibeltexter som Åke Bonnier talade till de nya prästerna. Där berättas hur Jesus gick på vatten och inbjöd lärjungen Simon Petrus att göra detsamma. Petrus klarade det så länge han tittade på Jesus, men sjönk sedan innan Jesus grep tag i honom.
    - Ni måste våga sjunka för att bli gripna av Jesus, sade biskopen.
    Han fortsatte sedan med att säga till de nya prästerna att de inte är kallade till det trygga livet utan ut i det osäkra, ut i livet med Jesus själv för att förkunna om honom.

Till tjänst i församling
Prästvigningen skedde i Skara domkyrka som var fullsatt. Det blev en högtidlig gudstjänst med mycket musik och sång av domkyrkans ungdomskör.
    De fyra som vigdes var är Ann-Cathrine Kroon Sahlin, Fredrik Stiernstedt Östblom, Jonas Sjödin och Camilla Waller.
    Ann-Cathrine Kroon Sahlin är 45 år och ska tjänstgöra i Alingsås pastorat. Hon bor i Göteborg och är inte bara präst utan också legitimerad audionom. Hon har bland annat arbetat på Göteborgs stadsmission.
   Fredrik Stiernstedt Östblom är 32 år och ska arbeta i Falköpings pastorat. Även han har tidigare arbetat på Göteborgs stadsmission, bland annat vid organisationens avgiftningsklinik.
    Jonas Sjödin är 25 år och kommer att tjänstgöra i Borås pastorat. Han är från Göteborg och har under studietiden arbetat som prästassistent, särskilt med konfirmandgrupper.
   Camilla Waller är 26 år och ska arbeta i Trollhättans pastorat där hon också bor. Hon ägnar sig vid sidan av det kyrkliga arbetet åt olika skapande verksamheter.