Ny bok om Boråsprästen som räddade judar undan Hitler

Birger Forell från Borås räddade ett antal judar och kristna undan Hitler. Johan Sundeen har tagit till sin uppgift att sprida upplysning om hans insatser och den kristna livsåskådning som dessa bottnade i.

Foto: Skara stift

Förra året kom han ut med en skrift om Forell: ”Att tjäna är människans storhet”. Och i år är det dags för ännu en bok om samma person.
   Johan Sundeen är docent på Högskolan i Borås. Han berättar att hans ambition är att på svenska skriva en heltäckande vetenskapligt grundad biografi. Efter den förra boken har han fått möjlighet att föra detta projekt åtskilligt framåt och det i lagom tid till jubileet. Den nya boken består dels av reviderade avsnitt ur den gamla dels ett antal helt nyskrivna kapitel.

Spion
I boken finns några uppgifter som är nya om Birger Forell och hans gärning.
   - Forell var kyrkoherde i den svenska Viktoriaförsamlingen i Berlin 1929-1942. Jag har närläst statistik och årsredovisningar från församlingen, berättar han.
   Det kan låta synnerligen tråkigt, men man får genom dessa en inblick hur det är att leva i en diktatur.
   Johan berättar att det är väl känt att Forell hjälpte judar och kristna att fly Hitlertyskland. Det är nog inte lika känt att Forell sannolikt gav hemlig information till britterna. Troligen handlade Forells informationsinsamling om det motstånd mot Hitler som fanns inom armén.

Hjälpsamma boråsare
I boken lyfter Johan Sundeen fram den omfattande hjälpverksamhet som boråsarna ställde upp med efter kriget.
   – Man samlade in livsmedel, kläder och insatsvaror till industrin. Detta fortsatte långt efter det att många andra hjälporganisationer stängt ned sitt arbete i Tyskland.
   Forell arbetade med tyska krigsfångar i Storbritannien från och med 1944. De sista fånglägren i England avvecklades först 1948. Behovet av litteratur var stort i fånglägren. Ett exempel på Forells handlingskraft var att han organiserade en lastbilskonvoj, som från London skeppades över till Tyskland. Där samlade man in tyska böcker till krigsfångarna.
   – En av lastbilarna kördes av Forell själv, berättar Johan.
  Han säger att han i sin bok även försökt teckna en psykologisk bakgrund till Forells engagemang. Studietiden i det genom första världskriget besegrade Tyskland påverkade honom starkt. Johan har inför denna bok fått tillgång till material, som inte tidigare har studerats, bland annat makarna Forells korrespondens.

Brobyggare
Innan vi skils åt berättar jag, att jag precis talat med Högskolans i Borås rektor Björn Brorström. Han har beslutat att den skybridge som binder samman två av högskolans campusbyggnader skall namnges ”Birger Forells bro”.
   – Inget kan vara mer passande, säger Johan. För det var det han var, en brobyggare på kristen grund.

Fler böcker
Kan det bli fler böcker om Forell? Vi diskuterar olika möjligheter och Johan berättar att det finns delar av Forells livsgärning som han ännu inte hunnit studera närmare och skriva om. Hit hör Forells resa med religionsvetaren Rudolf Otto till Indien på 1920-talet, då han tog avgörande intryck av Mahatma Gandhi samt de hjälpinsatser som Forell riktade mot från kommunismen flyende bönder. .
   I takt med att Johan går igenom nya arkiv, växer omfånget av befintliga texter. För att kunna teckna en mera heltäckande bild av krigsfångearbetet, till exempel, så krävs det djupdykning i brittiska krigsministeriets arkiv och även i Lutherska världsförbundets arkiv i Geneve.
   Vem vet? Kanske kan det bli en bok till?

Av Sten Dellby