Birger Forell - en kyrklig hjälte från Skara stift

Under sitt liv uträttade kyrkoherden i Borås Birger Forell inte bara ett livsverk, utan vad som kan tyckas vara flera. Det finns många skäl att minnas vad han gjorde.

Foto: Högkolan i Borås

VECKANS KRÖNIKA

Min kollega vid Högskolan i Boårs Johan Sunden har precis kommit ut med en liten skrift om Forell (den kan fritt laddas ned, se nedan) med titeln ”Att tjäna är människans storhet, Idéhistoriska essäer om Birger Forell”.
   Det känns lite futtigt att här på några få rader skildra Birger Forell liv. Men några stolpar följer. Jag vill dock uppmana läsaren att inte stanna med denna text utan att även läsa Johans skrift.

Kamp mot nazismen
Birger Forell var legationspastor vid den svenska beskickningen i Berlin och kyrkoherde för den svenskkyrkliga Viktoriaförsamlingen1933-1942. Efter att ha blivit förklarad icke önskvärd av den tyska regimen utnämndes han till kyrkoherde i Borås.
   Under sin tid i Berlin var Forell fokuserad på att stödja den underjordiska bekännelsekyrkan och att hjälpa judiska personer fly Tyskland. Utan att röja sig försökte han dessutom hålla svenskarna underrättade om regimens övergrepp, vilket Forell gjorde genom att under pseudonym skriva i svensk press.

Foto: Högkolan i Borås

Universitet för krigsfångar
Väl tillbaka i Sverige och den nya tjänsten i Borås började Forell planera för en kommande efterkrigstid. Behovet av präster och lärare, som inte gått regimens ärenden, skulle naturligtvis bli stort. Ett behov som måste fyllas om det alls skulle bli möjligt att bygga ett demokratiskt Tyskland.
   Mot slutet av kriget fanns i England tiotusentals tyska krigsfångar. Birger Forell reste till England på uppdrag av kyrkornas världsråd för bedriva ett ideologiskt restaureringsabete bland fångarna.
   Lärare och präster utbildades på universitetsnivå i lägren. Många av dessa studenter skulle göra viktiga insatser när de väl återkom till Tyskland. 

Flyktingarbete och stadsutveckling
När kriget var över fördrevs millioner tysktalande från Östeuropa. Nöden bland dessa var stor. Birger Forell fick tjänstledighet från kyrkoherdeuppdraget i Boårs och arbetade på plats för att mildra armodet bland flyktingarna.
   I ett nedlagt ammunitionslager på den nordtyska landsbygden ordnades med provisoriska bostäder. Verksamheten expanderade och runt förrådet byggdes det upp en hel stad med bostäder, infrastruktur, institutioner och arbetsplatser. Staden heter Espelkamp och har idag 25.000 invånare.
   När Espelkamp fick sina stadsrättigheter 1959 var dock en av de faktiska grundarna död sedan en tid. Borger Forell avled sommaren 1958. 

Låt oss minnas Birger och Calise
Det är alltså nästan femtio år sedan Birger Forell lämnade det jordiska. År 2018 kan därför vara ett bra år för Borås församling, Skara stift, Borås Stad och kanske även för högskolan att uppmärksamma Birger Forells minne. Forell är en hjälte.
   Avslutningsvis får Forells hustru Calise inte glömmas bort. Hon inte bara gav det stöd, som möjliggjorde Forells verksamhet, hon bedrev själv, med Carolis församlingshem som bas, en omfattande insamling av förnödenheter till flyktinghjälpen. 

Nedladdningsbar skrift
Johans skrift kan fritt laddas ned från högskolans portal. Klicka här eller via denna korturl http://tinyurl.se/fulltext
   Jag har några exemplar av den tryckta skriften. Vill du ha ett ex så maila mig: sten.dellby@hb.se.

Av Sten Dellby, Äspered