Foto: Anna Theander

Lästips och källor

Naturvårdsverket - Sveriges skogar Formellt skyddad skog

Skogsbruket i Sverige
Skogen är en viktig del av Sveriges ekonomi eftersom den ger oss olika produkter. Det är till exempel brädor, kartonger, papper och bioenergi. Men ny teknologi gör att vi även har kunnat ta fram drivmedel till fordon och textilier gjorda av träfibrer. Samtidigt pågår en debatt om hur mycket av skogen som kan användas och till vad.


Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot barrskogen. Uppvärmningen gör att vi får fler skogsbränder och extremväder med torka eller mycket regn. Men även insektsskadorna ökar, som exempel de från granbarkborren. Olika trädslag är olika motståndskraftiga mot dessa hot. På skyltarna på de olika träden kan du lära dig mer om varje trädslag.