Foto: Emma Dahlbäck

Konfirmation på finska och samiska

I Skara stift finns möjlighet att konfirmeras på finska. Du som vill konfirmeras på samiska är välkommen att göra det i Luleå stift.

Du som vill konfirmeras på finska kan ta kontakt med följande finsktalande präster som kan slussa dig vidare till rätt församling:

• Tapio Syrjätie, präst i Skövde, telefon 0500 - 47 65 33

• Mikko Ollilainen präst i Trollhättan, telefon 0520 - 47 29 29

Samiska

För dig som vill konfirmeras på samiska finns möjlighet i Luleå stift, på Edelviks folkhögskola. Läs mer här.

Kontakt konfirmation på finska

Tapio Syrjätie, präst i Skövde, tfn 0500 - 47 65 33

Mikko Ollilainen, präst i Trollhättan, tfn 0520 - 47 29 29