Foto: Emma Dahlbäck

Konfirmation på finska och samiska

I Skara stift finns möjlighet att konfirmeras på finska. Du som vill konfirmeras på samiska är välkommen att göra det i Luleå stift.

Den som vill konfirmeras på sitt modersmål finska kan ta kontakt med följande finsktalande präster som slussar vidare till rätt församling:
• Soile Nevankari, präst i Borås, telefon 033-17 94 67
• Riki Kuivalainen, präst i Trollhättan, telefon 0520- 47 29 67

Samiska

För dig som vill konfirmeras på samiska finns möjlighet i Luleå stift. Det samiska konfirmandlägret är dock pausat 2023, i syfte att göra ett omtag och utveckla konceptet. Läs mer om det här