Ideella organisationer

Skara stift samarbetar med flera organisationer i frågor som har med ideellt medarbetarskap att göra.

Internationella rådet i Skara stift

Kontaktperson: Birgit Kullingsjö, ordförande i rådet
Tfn: 070-668 42 37
Mer info

Kvinnor i Svenska kyrkan i Skara stift

Kontaktperson: Elisabet Håstrand Lönnermark
Tfn: 070-54 84 109 
Mer info

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet i Skara stift

Kontaktperson: Göran Sagen, ordförande i rådet
Tfn: 073-99 46 176
Mer info

Föreningen Senapskornet

Kontaktperson: Lena Maria Olsson Floberg, ordförande
Tfn: 070-65 05 621 

Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund

Kontaktperson: Carl-Gustaf Ekstöm, ordförande
Mer info

Skara stifts kyrkosångsförbund

Kontaktperson: Emanuel Carlsson
Mer info

Svenska kyrkans lekmannaförbund i Skara stift

Kontaktperson: Anders Åström, ordförande

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

Kontaktperson: Axel Lindgren, ordförande                      
Mer info

Skara stiftshistoriska sällskap

Kontaktperson: Lena Maria Olsson Floberg, vice ordförande
Tfn: 070-65 05 621​