Från medeltid till 1900-tal i Finnekumla

Hör stenhuggaren Mäster Andreas berätta om dopfunten i Finnekumla kyrka - och möt grevinnan Signe Sparre. Vad har hon med sig till sin hembygds kyrka?