Foto: Johannes Frandsen/IKON

Dopets år

Inför detta kyrkoår skrev biskop Åke Bonnier ett brev om dopet och under året fokuserar vi tillsammans extra på dopet. Här kan du läsa mer och även se korta filmer med reflektioner kring dopet.

”Jag hoppas att 2019 ska vara ett år där vi kan samtala om dopet och vad det betyder. Vi är oändligt älskade av Gud och det understryker dopet”. Dessa ord skriver biskop Åke Bonnier i sitt brev om dopet. Tanken är att vi under ett års tid tillsammans i Skara stift ska ge dopet särskilt fokus. Läs gärna brevet om dopet här!

Dopet är en gåva från Gud och kan ges till oss både tidigt och senare i livet. Det är aldrig för sent att döpas. 

Här kan du läsa mer om dopet. Kontakta gärna din församling om du har frågor kring dopet, om du vill bli döpt eller om du vill att ditt barn ska döpas.

Årets första nummer av stiftstidningen Intro är skrivet på temat dopet och årets andra nummer har temat lärande/dopundervisning.
Här kan du läsa Intro och ta del av tidigare publikationer 

 

Under året visar vi några korta filmer med tankar kring dopet. 

Här kan du ta del av dem: