Vigsel/Bröllop

Ska ni gifta er? Så spännande! Hos oss är alla bröllopspar välkomna, såväl bofasta församlingsbor som våra uppskattade sommargäster.

Genom vigseln förenas två människor i äktenskapet. De lovar att leva med varandra i livslång trohet, och att dela livets glädje och sorg. För att få vigas i Svenska kyrkans ordning krävs att minst en i paret är medlem. Kyrkoavgiften täcker kostnaderna för kyrka, präst, vaktmästare och organist. 

Väljer man att vigas i annan församling än den man bor i, regleras kostnaden mellan församlingarna. Det går också fint att ta emot en välsignelse över äktenskap som ingåtts borgerligt, samt registrerat partnerskap.
Brudkronor finns att låna på Pastorsexpeditionen i Skanör. 
Här kan du läsa mer om vad det innebär att gifta sig i Svenska kyrkan. 

Vigselordning och allmän information
Om man har haft borgerlig vigsel och vill ha sitt äktenskap välsignat är man välkommen att beställa tid för detta. Det finns en särskild ordning för välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.
Det finns också en ordning för Välsignelse över registrerat partnerskap. Den skall i församlingen, liksom varje annan förrättningsgudstjänst, föregås av ett samtal med den präst som skall leda gudstjänsten.
Ingen enskild präst är tvingad att leda en välsignelseakt. Kyrkoherden är dock skyldig att tillse att möjligheten finns i församlingen. Man kan alltså inte ”begära” att någon särskild präst skall leda gudstjänsten. Bokning för dessa välsignelse-gudstjänster sker på samma sätt som bokning för vigsel.

Om vigselgudstjänsten
Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986
års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några alternativa formuleringar. Se vigselordningen nedan. Dessa alternativ är införda och markerade i anvisningarna för vigselgudstjänsten. Alternativen gäller endast vid vigsel av par av samma kön.

Vigselgudstjänst
Vigselgudstjänsten kan utformas av präst och musiker i samråd med brudparet. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment. Förslaget till Vigselordningen nedan är en grundritual.

Vigselordning
OBSERVERA VÄNLIGEN; nedan långa vigselordningsritual är gjord så att det ska passa så många som möjligt, GIVETVIS ska brudparet bestämma och enbart ta med det som ligger dem närmast om hjärtat. Prästen brukar hjälpa på bästa sätt. Vigselns innehåll blir inte bättre för att man tar trycker in så många ord som möjligt. Det är istället glädjen, högtiden och kärleken som oftast är den bästa vägledaren, även i en koncentrerad form.
Brudparet brukar också ha fina idéer om dikter, soloinslag och andra överraskningar.
Bröllop är, i alla fall enligt många, en av livets finaste och viktigaste högtider. 

Förslag till vigselordning: Klicka här!