Vigsel/Bröllop

Skanör Falsterbo församling ställer upp för alla vigselpar och välkomnar er, både ni som är församlingsbor och våra uppskattade sommargäster.

Genom vigseln förenas två människor i äktenskapet. De lovar att leva med varandra i livslång trohet, dela livets glädje och sorg. För att få vigas i Svenska kyrkans ordning krävs att minst en i paret är medlem. Kyrkoavgiften täcker kostnaderna för kyrka, präst, vaktmästare och organist. 

Väljer man att vigas i annan församling än den man bor i, regleras kostnaden mellan församlingarna. I våra båda kyrkor vigs par där minst en är medlem i Svenska kyrkan. Välsignelse över äktenskap som ingåtts borgerligt samt registrerat partnerskap. Brudkronor finns att låna på Pastorsexpeditionen, Kyrkogatan 5 239 30 Skanör.

Vigselordning och allmän information
Om man har haft borgerlig vigsel och vill ha sitt äktenskap välsignat är man välkommen att beställa tid för detta. Det finns en särskild ordning för Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. Det finns också en ordning för Välsignelse över registrerat partnerskap. Den skall i församlingen, liksom varje annan förrättningsgudstjänst, föregås av ett samtal med den präst som skall leda gudstjänsten. Ingen enskild präst är tvingad att leda en välsignelseakt. Kyrkoherden är dock skyldig att tillse att möjligheten finns i församlingen. Man kan alltså inte ”begära” att någon särskild präst skall leda gudstjänsten. Bokning för dessa välsignelse-gudstjänster sker på samma sätt som bokning för vigsel.

Om vigselgudstjänsten
Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986
års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några alternativa formuleringar. Se vigselordningen nedan. Dessa alternativ är införda och markerade i anvisningarna för vigselgudstjänsten. Alternativen gäller endast vid vigsel av par av samma kön.

Vigselgudstjänst
Vigselgudstjänsten kan utformas av präst och musiker i samråd med brudparet. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment. Förslaget till Vigselordningen nedan är en grundritual.

Vigselordning
OBSERVERA VÄNLIGEN; nedan långa vigselordningsritual är gjord så att det ska passa så många som möjligt, GIVETVIS ska brudparet bestämma och enbart ta med det som ligger dem närmast om hjärtat. Prästen brukar hjälpa på bästa sätt. Vigselns innehåll blir inte bättre för att man tar med många ord utan glädjen, högtiden och kärleken är oftast den bästa vägledaren även i en koncentrerad form. Brudparet brukar också ha fina idéer om dikter, soloinslag och andra överraskningar.
Det är, som många säger en av livets finaste och viktigaste högtider – gör den till det bästa… och vi hjälper till.

Förslag till vigselordning: Klicka här!