Kyrkoval 2021

Rösta i kyrkovalet 6-19 sep

Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkommen att rösta i kyrkovalet.

VAD VÄLJS I KYRKOVALET?
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

 

Läs mer om Kyrkovalet 2021 på Svenska kyrkans nationella sida:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 

Förtidsröstning 6-19 september
Lokal: Församlingsexpeditionen i Skanör, Kyrkogatan 5b

Måndag 6 sep 14.00-16.00
Tisdag 7 sep 14.00-16.00
Onsdag 8 sep 14.00-16.00
Torsdag 9 sep 14.00-20.00
Fredag 10 sep 14.00-16.00
Lördag 11 sep 10.00-12.00
Måndag 13 sep 14.00-16.00
Tisdag 14 sep 14.00-16.00
Onsdag 15 sep 14.00-16.00
Torsdag 16 sep 14.00-20.00
Fredag 17 sep 14.00-16.00
Lördag 18 sep 10.00-12.00

Valdagen den 19 september
Vallokal: Skanörs bibliotek, Bäckatorget 4, 

Tid: 08.00-10.00 och 14.00-20.00

Vallokal: Församlingsexpeditionen i Skanör, Kyrkogatan 5b

Tid: 14.00-20.00