Konfirmation

Livet är fullt av frågor och en viktig av dem är: Har du funderat på om du vill konfirmera dig?

VÄLKOMMEN SOM KONFIRMAND!

Vad är egentligen är lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Finns Gud? Vem är Jesus? Kan man tro på en god Gud när världen ser ut som den gör? Duger jag? Finns det någon mening med mitt liv? Är Bibeln bara en bok bland böcker? Vad är kristen tro och vad har det med mitt liv att göra? 

Att bli konfirmerad är att under en period tillsammans med andra prata och diskutera kring livets frågor, få tid till att fundera över och finna dina alldeles egna svar. Vi lär av varandra och därför är Du, Dina tankar och Dina funderingar viktiga.  

Du behöver inte ha funnit en egen tro på Gud för att vara med. När vi träffas har vi en öppen atmosfär. Visst pratar vi om Gud, självklart får du veta mer om Jesus och kristen tro. Vi pratar om människans värde och vår värld. Vi diskuterar vad som är rätt och fel, vårt ansvar, våra rättigheter men också våra skyldigheter.

 

KONFAGRUPPER

Med hjälp av musik, film, drama, skapande verksamhet, lek, tävlingar, sport, upplevelser, läger, studiebesök och god mat får vi tid att tillsammans fundera över hur det är att vara ung och vad det innebär att vara kristen.

Terminsgrupp 2022-2023

Våra konfirmandträffar sker var tredje söndag kl 13.30-18.00 i Skanörs församlingshus under hösten och våren.
Gruppen gör en resa till Wittenberg/Berlin under våren, som

konfirmand betalar du en egenavgift (med reservation för
någon ändring).

Konfirmandträffarna startar fredagen den 9 september
2022, med dagläger i Skanör över helgen (9 - 11 sep).

Konfirmation i Skanörs kyrka lördag
den 13 maj 2023.

SOMMARGRUPP 2023

Våra konfirmandträffar sker intensivt under två
sammanhängande sommarveckor juni/juli, v26 och v27,
i Falsterbo församlingshus, måndag-fredag kl 9.00-16.30.
(med reservation för någon ändring).

Vi ses digitalt några gånger under höst/vår.

Gruppen åker på tre dagars läger.

Konfirmandträffarna startar söndag den 25 juni i
Falsterbo församlingshus.

Konfirmation i Falsterbo kyrka lördag den 8 juli. 

För att anmäla dig till någon av våra grupper ska du fylla i en anmälningsblankett. Blanketten skickas till församlingsexpeditionen i Skanör.

Vi önskar också att man fyller i en blankett gällande godkännande av publicering av bilder och filmer i våra verksamheter. Den blanketten hittar man här: godkännande av bild/film. 

Adress: Skanör-Falsterbo församling, Kyrkogatan 5 B, 239 30 Skanör 

Välkommen att bli konfirmand i Skanör-Falsterbo församling