Konfirmander håller varandra i handen och hoppar framför en sjö.
Foto: Alex Giacomini/Ikon

Konfirmation

Livet är fullt av frågor och en viktig av dem är: Har du funderat på om du vill konfirmera dig?

VÄLKOMMEN SOM KONFIRMAND!

Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för andra? Finns Gud? Vem är Jesus? Kan man tro på en god Gud när världen ser ut som den gör? Duger jag? Finns det någon mening med mitt liv? Är Bibeln bara en bok bland böcker? Vad är kristen tro och vad har det med mitt liv att göra? 

Livet är fullt av frågor och en av dem är: Har du funderat på om du vill konfirmera dig?

Alla är välkomna

Under din tid som konfirmand får du tillsammans med andra prata och diskutera kring livets frågor. Du få tid till att fundera och finna dina alldeles egna svar. Vi lär av varandra och därför är Du, Dina tankar och Dina funderingar viktiga.

Alla är välkomna! Du behöver inte ha funnit en egen tro på Gud för att vara med. När vi träffas har vi en öppen atmosfär. Vi pratar vi om Gud, du får veta mer om Jesus och kristen tro. Vi diskuterar vad som är rätt eller fel och vårt ansvar för vår värld. Vi pratar om människans värde, våra rättigheter men också våra skyldigheter.

Våra olika konfagrupper

Vi är glada att kunna erbjuda dig att bli konfirmand i Skanör-Falsterbo församling! Du kan välja mellan två olika alternativ: Terminsgruppen eller Sommargruppen. Allt för att du lättare ska kunna kombinera dina fritidsintressen, skola och nöjen med våra konfirmandträffar.

Som konfirmand behöver du gå minst 10 gånger i gudstjänst innan du blir konfirmerad. Av dessa ska en vara under julen och två under påsken. Några gudstjänster firar vi tillsammans  så som våra ungdomsmässor, första Advent, Förintelsens minnesdag och Karnevalen. 

För att bli konfirmerad måste du vara döpt. Är du inte det så får du möjlighet att döpas under din konfirmandtid. Om du tillhör en annan församling eller bor utomlands är du också välkommen att bli konfirmerad i Skanör-Falsterbo församling. 

KONFAGRUPPER 2023-2024

Med hjälp av musik, film, drama, skapande verksamhet, lek, tävlingar, sport, upplevelser, läger, studiebesök och god mat får vi tid att tillsammans fundera över hur det är att vara ung och vad det innebär att vara kristen.

TERMINSGRUPP 2023-2024

Våra konfirmandträffar sker under hösten och våren var tredje söndag kl 13.30-18.00 i Skanörs församlingshem (vid några tillfällen träffas vi lördagar istället). Gruppen gör en resa till Wittenberg/Berlin (med reservation för ändring) under våren. Som konfirmand betalar du en egenavgift för resan.

Konfirmandträffarna startar med dagläger i Skanör över helgen 8–10 september 2023.

Konfirmation firas högtidligt i Skanörs kyrka lördag den 18 maj 2024.

SOMMARGRUPP 2024

Våra konfirmandträffar sker intensivt under två sammanhängande sommarveckor i juni/juli, (v.26 och v.27). Vi träffas heldagar i Falsterbo församlingshem, söndag - fredag (med reservation för ändring). Vi ses digitalt några gånger under vinter/vår.

Konfirmandträffarna startar söndag den 23 juni i Falsterbo församlingshem. Denna konfagrupp har inga övernattningar.

Konfirmation firas högtidligt i Falsterbo kyrka lördag den 6 juli 2024.

För att anmäla dig till någon av våra grupper ska du fylla i en anmälningsblankett. Blanketten skickas till församlingsexpeditionen i Skanör.

Vi önskar också att man fyller i en blankett gällande godkännande av publicering av bilder och filmer i våra verksamheter. Den blanketten hittar man här: godkännande av bild/film. 

Adress: Skanör-Falsterbo församling, Kyrkogatan 5 B, 239 30 Skanör 

Välkommen att bli konfirmand i Skanör-Falsterbo församling!