Altarskåp med stängda luckor och ett altare med blommor på.
Foto: Thomas Holmgren

Begrunda bilderna av Maria

Nu är altarskåpet i Falsterbo kyrka stängt. Och därmed öppet för nya intryck.

Under tiden fram till påskdagen kommer altarskåpet i Falsterbo kyrka att vara stängt. 

Kom gärna in i kyrkan och passa på att se de vackra målningarna av Maria på luckornas utsida. 

 

Läs gärna de här raderna ur Lukasevangeliet 1:46-48 när du begrundar bilderna. 

 

Då sade Maria:

’Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig!” 

 

Här kan du läsa om fler fascinerande detaljer i Falsterbo kyrka.