Selångers församling

Historia

Selångers församling omfattar bland annat västra Sundsvall samt landsbygden västerut. Större tätorter är Bergsåker och Granlo. Församlingen tillhörde förr Medelpads östra domsagas tingslag, man har anträffat och bevarat omkring 300 fornlämningar i församlingen. Lämningarna består till övervägande del av gravhögar samt gravfält, vilka dateras till järnåldern. Vid Högom ligger Högoms gravfält, som är riksbekant.

 

Församlingen har medeltida ursprung, och var moderförsamling i pastoratet Selånger-Sättna fram till 1873. Mellan 1624 och 1822 ingick även Sundsvalls församling i pastoratet. Från 1873 utgör Selångers församling ett eget pastorat.

Församlingens huvudkyrka är Selångers kyrka. I närheten av denna ligger kyrkoruinen Selångers gamla kyrka. Församlingen har en markerad dalbygd runt Selångersfjärden. Församlingsområdet, som delvis är tättbebyggt i öster har även gott om höglänt skogsmark, särskilt i väster.
I väster ligger Huljesjön (165 möh), med de norr om sjön liggande byarna Huljen samt Norrhuljen. Cirka 3 km öster om Huljen ligger Hovsbodarna vid Bölessjön.

Selångers församling gränsar i öster, strax nordväst om Norra Stadsberget, mot Sundsvalls Gustav Adolfs församling samt, norr om Sundsvalls sjukhus, mot Sköns församling. Församlingens östligaste delar upptas av stadsdelarna Granlo samt Granloholm. I sydöst ligger Klissberget med raststuga.

I söder avgränsas församlingen av Tuna församling. Gränsen mellan Selånger och Tuna följer sedan Medskogsbäcken västerut via Medskogstjärnen, rundar byn Böle, korsar E14 strax väster om Berg och följer sedan Svartbäcken för att senare nå Huljesjön. Vid Specksjöberget ligger "tresockenmötet" Selånger-Tuna-Stöde.

I väster gränsar Selångers församling mot Stöde församling på en sträcka av cirka 5 km. Vid Öster-Svarttjärnen ligger "tresockenmötet" Selånger-Stöde-Sättna. Härifrån gränsar församlingen i norr mot Sättna församling på en sträcka av cirka 20 km. Gränsen mot Sättna passerar strax norr om Segersjön, sjön ligger i Selånger och har badplats. Byarna Oxsta, Silje samt Siljeåsen ligger inom församlingen vid Selångersån.

Vid Tjärdalsberget ligger ett "tresockenmöte" mellan Selånger, Sättna samt Timrå församlingar. Selångers församling gränsar mot Timrå församling på en sträcka av endast cirka 600 meter. Strax nordväst om Ottsjön ligger "tresockenmötet" Selånger-Timrå-Skön. Uvberget, Tjärnsvedjorna samt Hulitjärnen ligger i denna del av Selångers församling.
Gränsen mellan Selånger och Sköns församling är cirka 5 km lång. "Tresockenmötet" Selånger-Skön-Gustav Adolf ligger strax norr om Sundsvalls sjukhus.

Selångers kyrkoruin

Selångers kyrkoruin anno 1200

Selångers kyrka

Selångers kyrka anno 1781

Granlo kyrka

Granlo kyrka anno 1982

Granloholms kyrka

Granloholms kyrka anno 1993