Foto: Maria Schön

Gravrättsinnehavare

Ansvarar bland annat för att graven hålls i vårdat skick

Gravrättsinnehavaren är den person som är antecknad som innehavare av en bestämd gravplats. Det är gravrättsinnehavaren som avgör vilka andra personer som får begravas i graven samt hur gravplatsen ska smyckas utifrån gravvårdsbestämmelserna. Gravrättsinnehavaren har även ansvaret för att graven hålls i vårdat skick. Antingen sköter denne gravplatsen själv eller så köps gravskötseln av kyrkogårdsförvaltningen. Om graven är ovårdad kan gravrätten komma att återgå till huvudmannen och gravanordningen kan komma att tas bort.

Se här vad vår gravskötsel innehåller:  Klicka här 

Ny gravrättsinnehavare vid dödsfall
Om en gravrättsinnehavare avlider ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen om vem som blir ny gravrättsinnehavare.