Foto: Benjamin Rudström

Kyrkogården

I Sävare församling finns åtta kyrkogårdar: Norra Härene, Hovby, Härjevad, Trässberg, Saleby, Lindärva, Hasslösa, Sävare

Taxor för gravskötselavtal
Vi sköter idag 600 gravar. Taxorna som beslutats av kyrkofullmäktige gäller från 1 januari 2016. Skötselavtal kan tecknas på mellan 1-10 år

  • Sommarplantering och vinterdekoration 1000 kr/år
  • Vårplantering, sommarplantering och vinterdekoration 1300 kr/år
  • Skötselavtal med enbart sommarplanering eller enbart vinterdekoration ordnas endast på förfrågan
  • Tilläggskostnad för skötsel av grusgravar beräknas separat

 

Sävare Askgravplats Foto: Maria Schön

Askgravplatser
I Sävare församling finns askgravplatser på Sävare, Hasslösa, Norra Härene och Trässberg kyrkogårdar. En askgravplats kostar för närvarande 7.300 kronor för 25 år.

För mer information klicka här....

Sävare Minneslund Foto: Maria Schön