Foto: Maria Schön

Gravskötsel

Prislista för gravskötsel Sävare församling

Kist- och urngravar
Kyrkogårdsförvaltningen i Sävare församling sköter idag ungefär 600 av de gravar som finns i församlingen. Man kan teckna skötselavtal mellan 1-10 år, dock längst till gravrättstidens utgång.

1.      Sommarplantering och vinterdekoration: 1000 kr/år
Detta ingår: Jordbyte och plantering av sommarblommor, brukar ske i slutet av maj beroende på väder. Skötsel av rabatten under säsong; putsning av växter och vattning. Efter säsong tas växterna bort och lagom till Allhelgonahelgen läggs granris och krans på.

2.      Vårplantering, sommarplantering och vinterdekoration: 1300 kr/år
Detta ingår: Jordbyte och plantering av penséer, oftast innan påsk om vädret tillåter. Plantering av sommarblommorna sker innan midsommar eftersom penséerna står i sitt vackraste flor på försommaren. Skötsel av rabatten under säsong; putsning av växter och vattning. Efter säsong tas växterna bort och lagom till Allhelgonahelgen läggs granris och vinterdekoration på.

3.      Vår- och sommarplantering 1100 kr/år
Detta ingår: Jordbyte och plantering av penséer, oftast innan påsk om vädret tillåter. Plantering av sommarblommorna sker innan midsommar eftersom penséerna står i sitt vackraste flor på försommaren. Skötsel av rabatten under säsong; putsning av växter och vattning. Borttagning av växterna på hösten.

4.      Enbart vinterdekoration, krans och granris, 300 kr/år
Detta ingår: Lagom till Allahelgona läggs granris och vinterdekoration på graven.

5.      Ljuständning till Allahelgona, 70 kr
Detta ingår: Vi tänder ett gravljus på graven som får lysa för den bortgångne över den här speciella helgen.

Stentvätt
ingår i de tre första avtalen och görs på rullande schema under den tid som avtalet gäller.

Säkerhetskontroll av alla gravstenar görs regelbundet och om stenen är lös säkras den provisoriskt av kyrkogårdens personal. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att den säkras upp permanent och som också bekostar det arbetet. Det är lämpligt att ta kontakt med ett stenföretag som utföra åtgärden.

Askgravplats
I Sävare församling finns askgravplatser på Hasslösa, Härjevad, Norra Härene, Saleby, Sävare och Trässberg kyrkogårdar. En askgravplats kostar 7 300 kronor för 25 år. Detta gäller för Sävare församlings askgravplatser: Klicka här

 

Sävare Askgravplats Foto: Maria Schön

Minneslund
Det är ingen kostnad för minneslund.

Sävare Minneslund Foto: Maria Schön