Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Begravning

Det är få tillfällen som förändrar tillvaron för oss så radikalt som då en älskad person dör. En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver både omsorg och eftertanke. För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en av oss i omtanke om våra närmaste ge uttryck för våra önskemål kring vår egen begravning

Vid dödsfall går det bra att ringa någon av prästerna i våra församlingar. Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring en begravning. Om kontakten går genom begravningsbyrå tar någon av församlingens präster snarast kontakt med närstående.