Svenskt kyrkoråd och församling

St Eriks församling bildas vilket senare blir Svenska kyrkan i San Francisco.

Svenskt kyrkoråd
För att öka den kyrkliga närvaron i San Francisco inrättade Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse 1996 en assistenttjänst knuten till den norska sjömanskyrkan. Diakonen Göran Runa blev den förste assistenten. I och med hans ankomst förstärktes verksamheten bland sjöfolk, turister och fastboende i The Bay Area. Behovet av samordning och ekonomisk stöttning av den svenskspråkiga verksamheten ökade nu alltmer. På den svenska generalkonsuln Siri Eliassons och Lisa Wiborgs initiativ bildades därför en ekonomisk förening, ett Advisory council, med syfte att samla medel till verksamheten och även fördela dessa. Detta San Franciscos första svenska kyrkoråd bildades 8 februari 1998 med Siri Eliasson som dess första ordförande. Denna dag får därför anses utgöra den formella startpunkten för en organiserad svensk församling i San Francisco. Rådet skulle sortera under St Erik’s Church Inc. i San Pedro, och den svenske sjömansprästen i San Pedro blev självskriven ledamot i rådet. Även den norske sjömansprästen i San Francisco knöts till kyrkorådet.

Den svenska församlingen i San Pedro hade antagit namnet St Erik som motsvarighet till den norska sjömanskyrkan St Olav i San Pedro. Namnet St Erik behölls även för San Francisco-församlingen till dess att utlandsförsamlingarna på 2000-talet fick Svenska kyrkans gemensamma benämning och grafiska profil. Församlingens nya namn blev då Svenska kyrkan San Francisco.

Verksamheten har även idag sin bas i Norska sjömanskyrkan http://sjomannskirken.no/san-francisco/. Det svenkspråkiga församlingsarbetet har emellertid vidgats och bedrivs nu även på olika platser runt the Bay Area. 

Svenska kyrkan San Francisco har sitt uppdrag från Svenska kyrkan i utlandet med säte i Uppsala, https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=754476, och är en av Svenska kyrkans erkända utlandsförsamlingar. Tillsynsansvaret över församlingen utövas av Visby stifts domkapitel.

Utsänd personal från Sverige

Sjömanspräster i San Pedro :
Lars Carlzon                          1952-53
Torsten Malmeström           1955-60 (i San Francisco)       
Håkan Zetterqvist                 1957
Magnus Rundblom                1960-62
Nils-Göran Enggren              1962-63
Karj-Johan Flodin                  1963-64
Carl Landahl                           1964-65
Bertil Palmblad                       1965-72
Nils-Göran Enggren               1973
Birger Östling                         1973-75
Walter Wiklund                      1975-78
Krister I:son Lundin                1978-85
Johan Wierup                          1985-91
Leif Eliasson                            1991-98
Michael Franzén                     1998-2004
Pelle Sundelin                          2004-06

 

Kyrkoherdar i Los Angeles/San Francisco

Staffan Simonsson                           2006-11
Pernilla Håkansdotter Olsson          2011-13

Staffan Eklund                                  2013-17

Hans Bratt Hernberg                        2017 - present

 

 Assistenter/diakoner i San Francisco:
Göran Runa                                      1996-98
Elisabeth (Lizz) Wallenberg           1998-2001
Agneta Strömqvist.                         2001-03
Göran Olsson                                   2003-05
Charlotte (Lotta) Hagström           2005-07
Yvonne Lundgren                            2007-09
Carina Hannus                                  2010-12

Åsa Sjöberg                                      2013-16

 

Församlingsherde i San Francisco

Louise Linder                                    2016-2018

Mariann Nygren Shae (vik).            2018 -2019

                 

 Kyrkorådets ordföranden

Siri Eliasson

Ernst Jensen

Juhani Linna

Lennart Swartz

Anki Gawley                     

Svenska Kyrkan San Francisco
Foto: Linnea Norberg

Text Jan Sjöberg