Så här jobbar Act Svenska kyrkan ute i världen

Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris

Stöd de allra fattigaste

Din gåva går bland annat till:

  • Informationsinsatser på lokala språk för att förebygga smittspridning
  • Tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • Tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • Skyddsmaterial
  • Matpaket

ACT SVENSKA KYRKAN OCH CORONAKRISEN

När coronaviruset får fäste i länder utan trygghetssystem, i konfliktområden och flyktingläger står vi inför skrämmande utmaningar. Redan idag kan infektioner som i Sverige passerar som vanlig förkylning vara dödliga för barn i ett flyktingläger. Därför måste livsviktigt stöd upprätthållas även när många länder brottas med egna utmaningar. Medmänsklighet är viktigare än någonsin
Läs mer här hur Act Svenska kyrkan arbetar

NÄRA SAMARBETE ÖVER HELA VÄRLDEN

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen. Vi tror på styrkan i att arbeta med lokala krafter och finns alltså på plats genom våra samarbetspartners, inte med egna kontor. Men vi har utsända medarbetare som är representanter för Act Svenska kyrkan i en viss region eller ett land eller placerade hos en lokal kyrka eller partner.

ACT-ALLIANSEN GÖR OSS MER EFFEKTIVA

ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Nätverket bildades i januari 2010 och är en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. Genom samarbetet inom ACT kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans få en starkare påverkansröst.

Dessutom är det en fördel i arbetet på plats att de lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven.

OM ACT-ALLIANSEN

- Har över 150 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 125 länder över hela världen.
- Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete.
- Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder.
- Har omkring 25 000 anställda, de flesta lokalanställda.

Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa bestående förändring för människor i utsatta situationer. Men när en katastrof inträffar finns goda förutsättningar att snabbt svara upp mot behoven. Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också för att förebygga nya katastrofer. Vi finns helt enkelt på plats både före, under och efter katastrofen.

Läs mer på ACT-alliansens webbplats (på engelska) om var vi arbetar och vilka som är medlemmar.

EXPERTKUNSKAP INOM PSYKOSOCIALT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Olika ACT-medlemmar har olika expertkompetenser som är viktiga bidrag in i alliansens gemensamma arbete. Act Svenska kyrkans särskilda kompetens är  psykosocialt förhållningssättet i katastrofsituationer. Det handlar om att ge människor som är med om en katastrof som exempelvis krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta sina upplevelser och finna mening i vardagen igen. Mat, vatten och tak över huvudet har alltid högsta prio i det humanitära arbetet. Men sedan behöver människor också värdighet och hopp för att kunna resa sig starkare efter en katastrof.

Akelo, en tjej som gillar att spela fotboll

Akelo är född i flyktinglägret Kakuma i Kenya och har under sina 18 år aldrig fått se något annat. Hon har inget att återvända till i sin mammas hemland Sydsudan, har minimal chans att få uppehållstillstånd i ett annat land och inget tillstånd att vistas utanför lägrets gränser.
Livet i flyktinglägret är hårt. Matransonerna är inte tillräckliga, sjukhuset inte ordentligt utrustat och boendet inte tryggt från vind, slagregn, inbrott och överfall.
Akelo spelar fotboll i Kakumas högsta division och är utsedd till lagets bästa spelare. Men att spela fotboll är svårt för en tjej i Kakuma flyktingläger. Akelo får ofta höra att hon inte är en riktig kvinna, att hon borde vara hemma och sköta sina sysslor istället.
”Dom säger: En tjej ska inte lyfta på benen. Har du inte tvätt och städ att sköta!? Jag säger att vi är många systrar, vi delar på sysslorna. Jag har en solcellslampa så jag gör mina läxor på kvällarna, jag har tid att spela fotboll en timme efter skolan.”
Akelo älskar att spela fotboll, det ger henne motivation och mening i tillvaron.
Utbildning och organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga är en livsviktig insats i flyktingläger. Genom att satsa på ledarutbildningar och samla ungdomar i grupp byggs en ny gemenskap, en känsla av att de kan utvecklas tillsammans och insikten att samarbete är bättre än konflikt. Speciellt för flickor är en aktiv fritid vägen framåt mot jämställdhet - ett sätt att få en egen identitet och möjlighet att delta i aktiviteter och beslut som formar deras framtid.

Fotbollsverksamhet för ungdomar i Kakuma flyktingläger, Kenya.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter för tjejer och killar i flyktingläger världen om. Organiserad fritid förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld. En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut. Ge unga människor möjlighet att skapa sig en bättre framtid. Swisha en gåva till 9001223. Tack!
Bella är 32 år och bor i flyktinglägret Kakuma i norra Kenya. Här jobbar hon som coach för tjejlag inom fotboll och basket.
Flickor som flytt från krig lever under ständig stress. Sexuella övergrepp används som ett krigsvapen av rebeller och militära grupper och många av flickorna har varit med om hemska övergrepp. Hemmiljön är inte heller en helt trygg plats, våld och våldtäkt kan ske både inom familjer, av grannar och av gäng som driver runt i flyktinglägret.
Bella är anställd för att mobilisera tjejerna. Hon stöttar dem och motiverar dem att våga satsa på sin talang och inte gömma sig i hemmet. En stor del av arbetet handlar om att motverka fördomar. I vissa kulturer är det inte accepterat för tjejer att ha idrottskläder och det är svårt att spela fotboll i täckande klänning. Att tjejer ska vistas utanför hemmet och delta i aktiviteter i samhället är också mycket utmanande för vissa kulturer, där kvinnorollen är begränsad till att sköta hemmet och fostra barnen. Därför är Bella anställd för att arbeta just med flickorna och påvisa fördelarna med att låta dem delta i fritidsverksamheter. Bella pratar med föräldrarna och övertygar dem om att sport är bra för deras döttrar. Eftersom hon själv är sund i både värderingar och hälsa blir hon en förebild och en vägvisare. Tjejerna kallar henne för Mama Sport och hon har vunnit många människors förtroende här i Kakuma.
”För dom här tjejerna, det jag hoppas på, är att de lär sig meningen med sport och att de sen får vara med i aktiviteterna. Då kommer dom känna betydelsen efter att ha provat”, säger Bella.