Församlingsexpeditionen på Åsgatan 11
Foto: Madelene Perpåls

Pastorsexpeditionen

Den gamla prästbostaden är ombyggd till pastorsexpedition och finns på kyrkåsen invid Sandvikens kyrka.


Här kan vi bl a hjälpa dig med:

Boka kyrka, dop, vigsel, begravning ( dop kan även bokas här på nätet)
Skicka minnesblad
Hyra lokaler för t ex dopkaffe

   
om byggnaden

Prästgården blev färdig 1940 efter att förra kyrkoherdebostaden som även inrymde pastorsexpedition i en av bostadsrummen blivit för trångbodd. Arbetsförhållanderna var näst intill olidliga, de tunga kyrkböckerna fick travas ovanpå varandra på bord och stolar och det fanns knappt plats för den sökande allmänheten.För dem med diskreta ärenden som äktenskaps- barnavårds och själavårdsfrågor fanns det inte mycket plats samt var rummen mycket lyhörda. Beslut togs att bygga ny kyrkoherdebostad, rejält tilltagen denna gång!, samt egen byggnad i vinkel för pastorsexpedition. 
Bostaden från 40-talet byggdes 2008 om till församlingsexpedition.
I gamla församlingsexpeditionen ryms numera kyrkogårdpersonalen