Kontroll av gravstenar

Kontroll av gravstenar

Sandhult-Bredareds församling utför kontroll av gravstenar. I detta arbete följer kyrkogårdsförvaltningens personal de riktlinjer som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar när det gäller montering och provning av gravvårdar och som är framtagna av Centrala Gravvårdskommittén.

I arbetet med att kontrollera lösa gravstenar på våra kyrkogårdar följer kyrkogårdsförvaltningens personal de riktlinjer (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation rekommenderar när det gäller montering och provning av gravvårdar (se pdf:Gravstenssäkerhet för monterade gravstenar januari 2014. Riktlinjerna är framtagna av Centrala Gravvårdskommittén. Samtliga stenar kontrolleras. Kontrollen av gravstenarna bekostas av kyrkogårdsförvaltningen, däremot är det gravrättsinnehavaren som äger gravstenen och därmed står för kostnaden för monteringen.

De gravstenar som inte uppfyller säkerhetskraven säkras med stolpe och spännband,  och gravrättsinnehavaren kontaktas. Gravrättsinnehavaren kan ge uppdraget att åtgärda stenen till kyrkogårdsförvaltningen eller till en stenhuggerifirma, till exempel den stenhuggerifirma som på uppdrag av gravrättsinnehavaren gjort och satt upp gravstenen.

Vi beklagar de olägenheter som arbetet för med sig i form av hjulspår med mera. När arbetet är slutfört så kommer vi att återställa kyrkogården.


Har ni frågor vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen, 033-22 57 69.

Eller arbetsledare kyrkogårdar Hans Carlsson                   070-924 50 19.