Nolltollerans

Nyhet Publicerad

I uppropet Varde ljus (#vardeljus) berättar anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor om sexuella övergrepp och trakasserier som de utsatts för inom Svenska kyrkan. Ett upprop som visar att arbetet med att motverka trakasserier och övergrepp aldrig får bli underprioriterat.

Önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från sådana kränkningar. Men uppropet #Vardeljus talar sitt tydligt språk. Vi som är chefer inom Svenska kyrkan har ett extra stort ansvar att ta tag i de problem som uppropet blottlägger.

I Saltsjöbadens församling tolereras inga trakasserier av något slag vare sig du är anställd, volontär, församlingsbo, förtroendevald eller på annat sätt deltar i våra verksamheter.

Ingen har rätt att utnyttja digDet gäller överallt, även inom kyrkan. Om du har blivit eller blir utsatt ska du berätta om det så att du får hjälp att anmäla detta. Prata med någon anställd du litar på som hjälper dig vidare.

Du kan också ringa Stockholms stifts stödpersoner som arbetar med dessa frågor. De hjälper dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö. De lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Kontaktpersonerna är Erik Lundström, tel 076-119 86 14 eller Eva Malmfors, tel 08-546 061 92.

Möjlighet till själavårdande samtal med personal i vår församling finns självklart också. 

Thomas Arlevall, kyrkoherde