En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Jourhavande präst 65 år men långtifrån pensionär

Nyhet Publicerad

När jourhavande präst fyller 65 år den 7 februari firas en samhällsviktig funktion som inte minst under det senaste årets pandemisituation ökat allt mer i betydelse. Antalet telefonsamtal via nödnumret 112 har mer än fördubblats sedan 2008, då tjänsten började organiseras nationellt. Den digitala tjänsten chatt får också en allt större efterfrågan.

Kimmo Kling, en av Svenska kyrkans två nationella samordnare för Jourhavande präst, ser att tjänsten fortsätter att fylla en oerhört viktig funktion som akut krisstöd, inte minst för personer som funderar på eller står i begrepp att ta sitt eget liv.

– Ett enda samtal kan innebära skillnaden mellan död och liv, säger han.

Det var just för att förhindra självmord som prästen Erik Bernspång publicerade en liten annons i Öresunds-Posten den 7 februari 1956, med orden ”Innan ni begår självmord, ring 90 000 till prästen”. Det blev upptakten till Jourhavande präst, som började som lokala verksamheter. Idag samverkar alla Svenska kyrkans 13 stift i den sedan 2008 nationellt organiserade tjänsten, ett akut samtalsstöd som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna. 

– Nu har Jourhavande präst i 65 år erbjudit ett skyddat rum där det är tillåtet att tala om det som är viktigt i livet. Vi vill fortsätta bidra till att minska skuld- och skamkänslor för människor som kämpar med allvarliga och svåra tankar. När man vågar sätta ord på sina känslor och tankar kan nya möjligheter öppnas, säger Kimmo Kling.

Sedan 2008 (då statistiken började föras gemensamt) har antalet besvarade samtal ökat med 112 procent. Under 2020 besvarades 101 767 telefonsamtal, vilket innebär 279 samtal per dygn, plus 57 kontakter per kväll via chattfunktionen. Dessutom kommer i genomsnitt fyra digitala brev varje dygn. 

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

FAKTA om Jourhavande präst

Prästerna i jouren hör hemma i Svenska kyrkans församlingar runt om i Sverige. Prästerna har absolut tystnadsplikt. Både den som kontaktar tjänsten och prästerna är helt anonyma.


Telefonjouren drivs i samarbete med SOS Alarm och nås via nödnumret 112. Under pandemin har öppettiderna utökats: alla dagar klockan 17:00-06:00 (ordinarie öppettider 21:00-06:00). Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetid förekommer. Både du och prästen är anonym, och samtalet bandas inte.


Chatten är öppen alla dagar klockan 20:00-24:00. Det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.


Brevlådan för digitalt brev är alltid öppen och du får svar inom 24 timmar. Det är enbart du och prästen som skriver till varandra. Innehållet krypteras och försvinner när du tar bort det eller efter 15 dagar. Ingenting sparas.