Foto: Magnus Aronson

Andreas Holmberg vigd till biskop i Stockholms stift

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan har fått en ny biskop i Stockholms stift. Andreas Holmberg, 52, vigdes i dag i Uppsala domkyrka. "Det känns överväldigande, jag är uppfylld av att mötas av så mycket omtanke och få ta emot Guds och medmänniskors kärlek". Vigningsgudstjänsten leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Ärkebiskopen lyfte i sin predikan fram hur Jesus betonade ledarskapets tjänande roll och hur det i kyrkan gäller såväl biskopar som alla andra på ledande positioner. ”I Jesu efterföljd kan vi aldrig tänka annorlunda än att det ledarskap som anförtros oss är en tjänst åt gemenskapen”. 

Läs ärkebiskop Antje Jackeléns predikan i sin helhet.

Sin första tid som biskop kommer Andreas Holmberg att ägna mycket tid åt bön och hans fokus är att finnas till för församlingarna, säger han.
- Det är i församlingarna det händer, där finns så många sätt att koppla upp sig mot Gud.

Som valspråk har Andreas Holmberg valt Jesusorden Bli kvar i min kärlek, hämtade ur Johannesevangeliet.
- För mig innebär orden att vi är älskade av Gud trots alla brister och tillkortakommanden. Jag använder dem nästan som en predikan för egen del, ”Andreas, du är 52 år men du är Guds barn och älskad av Gud”.
- Men orden betyder också att vi ska älska varandra och den skapelse vi är satta att ta hand om och värna.


Andreas Holmberg
Andreas Holmberg är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms stift och arbetar sedan 2012 som stiftsadjunkt med ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap”, om den teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

LIVESÄNDNING 
Biskopsvigningen sändes live via Svenska kyrkans webbplats, och kan ses även i efterhand: https://www.svenskakyrkan.se/press/livesandningar ​

MOTTAGNINGSGUDSTJÄNST

Söndagen den 29 september tar Stockholms stift emot Andreas Holmberg som biskop vid högmässan i Storkyrkan kl 11, under ledning av domprost Hans Ulfvebrand.