Så kan du hjälpa till i flyktingkrisen

Skänka pengar – Skänka varor – Ge av din tid Det finns flera sätt att stödja människor som just nu är på flykt. Här har vi listat förslag på hur du kan bidra på plats i krigsdrabbade och utsatta områden och hur lokalt i Saltsjöbaden samt kan hjälpa till. Ingen kan lösa den här krisen ensam - men alla kan göra något.

Under hösten 2015 hade vi öppet församlingshemmet för akutboende tillsammans med frivilliga och boende i Saltsjöbaden.

Flyktingsituationen och behov av sängplatser har förändrats under tid och sedan en tid har vi därför sökt omdirigera våra stödinsatser till de boende som finns och för mer permanenta stödinsatser, men det behövs hela tiden volontärer som ger av sin tid och kompetens.

Förutom att kunna bidra med sin tid att vara på plats, behövs det också språk- och juridiska kunskaper, du kan hjälpa till bl a med frågor och att tolka. Kanske du har medicinskt kunnande och kan bidra med råd och vård eller erfarenhet att arbeta med människor i kris.

Vi har ingen insamling av kläder, hygienartiklar mm utan vid behov går förfrågan ut via facebook – sidan Flyktinghjälpen Saltsjöbaden eller Välkommen till Saltsjöbaden, båda slutna grupper.  

Kanske du själv också funderar på att öppna ditt hem?  Eller undrar över var en kan träffa andra volontärer, utbyta erfarenheter eller få information? Du får gärna majla om du har frågor rörande insamlingar och annat.

Kontakta oss:    
Samordnande i församlingen är Annchristine Björk, präst, annchristine.bjork@svenskakyrkan.se,
087481910  eller 0761250710. 

Samordnare i Nacka kommun och i Nacka kontrakt är Anna Hirsch, till henne kan du anmäla intresse eller få övergripande information: Anna.Hirsch@svenskakyrkan.se, 08 54606146

Funderar du på vad du som arbetsplats, företag eller organisation i Saltsjöbaden kan hjälpa till med, kontakta kyrkoherde Thomas Arlevall, thomas.arlevall@svenskakyrkan.se, 087481911 eller 0761250711

På facebook-sidan ”Flyktinghjälpen Saltsjöbaden”, har församlingsbor I Saltsjöbaden gått samman för att hitta vägar till stöd och hjälp. De håller sig dagligen uppdaterade var behovet är som störst. De har ingen insamling av kläder, hygienartiklar mm utan vid behov går förfrågan ut via facebook.

Guider för ensamkommande flyktingbarn.
Som guide är du länken mellan föreningslivet, arbetslivet och det svenska samhället i stort. Du som blir guide arbetar ideellt med flyktingbarn/ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar och får möjlighet att introducera och guida den nyanlände i lokalsamhället utifrån dina intressen, yrkeskunskaper och livserfarenheter. Läs mer på www.nacka.se   

SEN

Hjälpbehoven och ditt stöd är minst lika betydelsefullt nu när flyktingkatastrofen inte längre är lika mycket i fokus och kanske inte ser likadant ut.

***********************************************          

Vill du själv aktivt uppdatera dig om vad sker det lättast genom sociala medier på facebook:
Titta på din stadsdels- eller kommun-sida på nätet.
Förslag på andra organisationer som stöttar:
Refugees Welcome Stockholm
Al Tadamon - Solidaritet och medmänsklighet (offentlig grupp) - stöttar och hjälper flyktingboendet i Farsta på olika sätt.
IMäI - Ingen Människa är Illegal (offentlig sida)
Röda Korset hemsida eller din krets.

Vill du bidra med "aktiva händer" utanför församlingen?
Läs mer här