Foto: Helene Vejde

Kistgrav

Vid gravsättning i kistgrav (jordbegravning) sänks kistan ner graven. Kistgravplatser finns på Säby begravningsplats. Vid Salems kyrkogård görs inga jordbegravningar längre på grund av Bornsjön.

En kistgrav är precis som urngraven en gravplats med gravrätt*. Gravrätten gäller i 25 år, med möjlighet till förlängning. Med gravrätten följer både rättigheter och skyldigheter för gravrättsinnehavaren.

Till rättigheterna hör att det finns möjlighet att smycka gravplatsen med till exempel planterade växter, snittblommor och ljus. Gravrättsinnehavaren har också rätt att montera en gravsten eller annan fast anordning vid graven efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen.

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla graven i ordnat och värdigt skick. Det innebär till exempel att gravrättsinnehavaren måste se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

Gravrätt

*Gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning (1 kap. 1 § begravningslagen). Gravrätten förlängs automatiskt 25 år från den senaste gravsättningen.

Läs mer om gravrätten inom Svenska kyrkan.