Foto: Lena Lindh

Askgravsplats

En askgravplats är ett ”skötselfritt” alternativ till en vanlig urngravplats. Askan gravsätts i ett område med enskilda gravar. Urnan eller askgravpåsen gravsätts vid en befintlig natursten med möjlighet att köpa till en namnbricka som fästs på stenen. I varje gravplats finns det plats för två askor. Anhöriga får välja att delta vid gravsättningen. 

Vid Säby begravningsplats finns tre kvarter med askgravplatser, Granen, Lärken och Tallen.

En askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt*. Den begränsade gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning.

Besökare har rätt till smyckning med snittblommor i vas och med ljus då eldningsförbud inte råder, vintertid även ljuslykta och vinterkrans. Till skillnad mot vid en urn- och kistgravplats får man inte plantera eller placera lösa föremål vid stenen.

Gravrätt

*Gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats på en allmän begravningsplats upplåts av den som förvaltar begravningsplatsen till någon för gravsättning (1 kap. 1 § begravningslagen). Gravrätten förlängs automatiskt 25 år från den senaste gravsättningen.

Läs mer om gravrätten inom Svenska kyrkan.