Dags för dop?

Dopets stora symbol är vatten.

Gemenskap med släkt, vänner och församling.
Vattnet bär också berättelsen om hela jordens historia och framtid.
En fantastisk bild!

Har du frågor om dop eller vill boka tid och plats?
Församlingsexpeditionen 0224-67 54 00
Öppet månd, tisd, onsd och fred kl 10.00-12.00, torsd kl 13.00-15.00
Epost: sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Mer information om dopet - klicka här!