Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Säffle pastorat Besöksadress: Billerudsgatan 17, 66130 Säffle Postadress: Box 97, 66122 Säffle Telefon:+46(533)691300 E-post till Säffle pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsförvaltning

Säffle pastorat - vårt uppdrag

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen

Huvudman

Svenska kyrkan i Säffle är huvudman för begravningsverksamheten. Det innebär att pastoratet har statens uppdrag att förvalta kyrkogårdarna och sköta begravningsverksamheten. Detta är en separat del av kyrkans verksamhet, med egen ekonomi och förvaltning.

Historiska band

Alla kyrkogårdar i Säffle kommun och pastorat ligger i anslutning till en kyrka. Det gör de historiska banden mellan kyrka och kyrkogård synliga. Det är också en påminnelse om alla de tankar om tro och tvivel, hopp och förtvivlan som både kyrka och kyrkogård betättar om.

Grundläggande uppgift

Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Mycket av det arbete som bedrivs av kyrkogårdsförvaltningen anknyter till diakoni som betyder medmänsklighet. Vi vill visa respekt för dem som vilar på kyrkogårdarna och omsorg om dem som kommer dit för att minnas och uttrycka sin sorg och saknad.

Kulturarv

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med församlingsmedlemmarna, med ett kulturvärderingsprojekt där kulturvärdena i Säffle pastorats kyrkomiljöer identifieras. Underlaget gör det lättare när det gäller hur det kyrkliga kulturarvet ska prioriteras, förvaltas och brukas i framtiden.

En plats för vila, minnen och skönhet.

Service, nytänkande, etik och lagarbete är viktiga ledstjärnor för vårt arbete på kyrkogårdarna. Vår ambition är att skapa vackra gravplatser där önskemål, viljor och regelverk vägs samman till bästa resultat. Rådgivare finns till hands för att hjälpa dig med allt från val av gravsättning och anläggning av gravplats, till planterings- och skötselråd samt viss juridisk rådgivning.

All rådgivning inom kyrkogårdsförvaltningen är kostnadsfri. Genom oss kan du också köpa återanvänd gravsten.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och praktisk hjälp.