Millesviks kyrkogård
Foto: Karin Myhrberg

Kyrkogårdsförvaltning

Säffle pastorat - vårt uppdrag

Kyrkogården, en plats för vila, minnen och skönhet.

Vad blir bäst för dig?

Service, nytänkande, etik och lagarbete är viktiga ledstjärnor för vårt arbete på kyrkogårdarna. Vår ambition är att skapa vackra gravplatser där önskemål, viljor och regelverk vägs samman till bästa resultat. Rådgivare finns till hands för att hjälpa dig med allt från val av gravsättning och anläggning av gravplats, till planterings- och skötselråd samt viss juridisk rådgivning.

All rådgivning inom kyrkogårdsförvaltningen är kostnadsfri. Genom oss kan du också köpa återanvänd gravsten.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för råd och praktisk hjälp.

Huvudman

Svenska kyrkan i Säffle är huvudman för begravningsverksamheten. Det innebär att pastoratet har statens uppdrag att förvalta kyrkogårdarna och sköta begravningsverksamheten. Detta är en separat del av kyrkans verksamhet, med egen ekonomi och förvaltning.

Historiska band

Alla kyrkogårdar i Säffle kommun och pastorat ligger i anslutning till en kyrka. Det gör de historiska banden mellan kyrka och kyrkogård synliga. Det är också en påminnelse om alla de tankar om tro och tvivel, hopp och förtvivlan som både kyrka och kyrkogård betättar om.

Grundläggande uppgift

Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Mycket av det arbete som bedrivs av kyrkogårdsförvaltningen anknyter till diakoni som betyder medmänsklighet. Vi vill visa respekt för dem som vilar på kyrkogårdarna och omsorg om dem som kommer dit för att minnas och uttrycka sin sorg och saknad.

Kulturarv

Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med församlingsmedlemmarna, med ett kulturvärderingsprojekt där kulturvärdena i Säffle pastorats kyrkomiljöer identifieras. Underlaget gör det lättare när det gäller hur det kyrkliga kulturarvet ska prioriteras, förvaltas och brukas i framtiden.

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

By kyrka1
661 92  SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen