Gravskötsel

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Vi hjälper dig med gravskötseln

Skötsel av en enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift. Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdraget.

Vi på Säffle kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravrättsinnehavare gravskötsel på ett eller flera år. Då tar vår duktiga och utbildade personal hand om graven året om och smyckar gravplatsen efter årstiderna. Du behöver inte tänka på plantering och underhåll. Istället kan du ägna tiden vid graven åt att minnas och njuta av stillheten.

Varför kostar det pengar att få graven omskött?

I Begravningslagen står det att gravvården med tillhörande rabatt ska skötas av gravrättsinnehavaren och att allmänna ytor på kyrkogården ska skötas inom begravningsavgiften. 

 Prislista gravskötselavgifter för 2021 inom Säffle Pastorat

 Skötsel av enkelgrav med rabatt, standardplantering ..................995 kr
Skötsel av dubbelgrav med rabatt, standardplantering .............1130 kr
Skötsel av urngrav med rabatt, standardplantering ......................845 kr
Skötsel av urngrav med rabatt By kv 11, specialplantering ........730 kr
Skötsel av grusyta i ramgrav-ogräsrensning ...................................480 kr
Grundskötsel av urn/enkelgrav (egen sommarplantering) ..........600 kr
Grundskötsel av dubbelgrav (egen sommarplantering) ................775 kr
Grästrimmning med borttagning av vissna blommor i vas ...........325 kr
Grästrimmning (grundskötselavtal) ....................................................220 kr
Vattning och grästrimmning .................................................................500 kr
Granristäckning ........................................................................................205 kr
Vintertäckare ............................................................................................235 kr
Ljung ...............................................................................................................80 kr
Vinterkrans .................................................................................................205 kr
Gravljus + tändning/tillfälle ......................................................................55 kr
Tvättning av gravsten inkl. rengöringsmedel ....................................350 kr
Tvättning av ytterligare gravstenar på gravplatsen (per sten) ....215 kr
Tvättning av gravram ..............................................................................670 kr
Arbetskostnad person/timme övrigt arbete .....................................350 kr

 

Vid förfrågningar och beställning av skötsel,
kontakta kyrkogårdsförvaltningen för information.

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

By kyrka1
661 92  SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen