Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Säffle pastorat Besöksadress: Billerudsgatan 17, 66130 Säffle Postadress: Box 97, 66122 Säffle Telefon:+46(533)691300 E-post till Säffle pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Vi hjälper dig med gravskötseln

Skötsel av en enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift. Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdraget.

Vi på Säffle kyrkogårdsförvaltning erbjuder gravrättsinnehavare gravskötsel på ett eller flera år. Då tar vår duktiga och utbildade personal hand om graven året om och smyckar gravplatsen efter årstiderna. Du behöver inte tänka på plantering och underhåll. Istället kan du ägna tiden vid graven åt att minnas och njuta av stillheten.

Varför kostar det pengar att få graven omskött?

I Begravningslagen står det att gravvården med tillhörande rabatt ska skötas av gravrättsinnehavaren och att allmänna ytor på kyrkogården ska skötas inom begravningsavgiften. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 är gravrättsinnehavaren själv skyldig att ansvara för skötsel och vård av graven, då detta inte ingår i begravningsavgiften.

Vad får du för pengarna?

Vi på Säffle kyrkogårdsförvaltning erbjuder många olika typer av gravskötsel.

Skötsel kan om fatta all tillsyn och sommarplantering, men kan också var en del av det underhåll man önskar för sin grav under året.

Plantering och bevattning kanske sköts av gravrättsinnehavaren, medan trimmningen sköts av kyrkogårdspersonalen. Själklart hjälper vi till med ljuständning, ljungplantering och enklare justeringar av gravvården. Material och arbete för att så igen eller annat kan också beställas hos oss på kyrkogårdsförvaltningen.

Det är viktigt att veta vilket ansvar gravrättsinnehavaren har och att gravvården underhålls. Årligen tar vi bort gravvårdar där ingen gravrättsinnehavare längre finns.

Vi gör också besiktningar för att säkerställa att vi inte har gravvårdar som står löst.

I Säffle pastorat kostar det inget att förlänga sin gravrätt. Tillsammans får vi en välskött kyrkogård, fråga oss så kan vi även hjälpa till med växtval och övrig grönyteinformation.

 

Prislista gravskötselavgifter för 2020 inom Säffle Pastorat

 

Skötsel av enkelgrav med rabatt, standardplantering ..................995 kr
Skötsel av dubbelgrav med rabatt, standardplantering .............1130 kr
Skötsel av urngrav med rabatt, standardplantering ......................845 kr
Skötsel av urngrav med rabatt By kv 11, specialplantering ........730 kr
Skötsel av grusyta i ramgrav-ogräsrensning ...................................480 kr
Grundskötsel av urn/enkelgrav (egen sommarplantering) ..........600 kr
Grundskötsel av dubbelgrav (egen sommarplantering) ................775 kr
Grästrimmning med borttagning av vissna blommor i vas ...........325 kr
Grästrimmning (grundskötselavtal) ....................................................220 kr
Vattning och grästrimmning .................................................................500 kr
Granristäckning alt. vintertäckare .......................................................205 kr
Ljung ...............................................................................................................80 kr
Vinterkrans .................................................................................................205 kr
Gravljus + tändning/tillfälle ......................................................................55 kr
Tvättning av gravsten inkl. rengöringsmedel ....................................350 kr
Tvättning av ytterligare gravstenar på gravplatsen (per sten) ....215 kr
Tvättning av gravram ..............................................................................670 kr
Arbetskostnad person/timme övrigt arbete .....................................350 kr

 

Förfrågningar och beställning av skötsel
kontakta kyrkogårdsförvaltningen för information.

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

Billerudsgatan 17, Säffle
Post: Box 97, 661 22 SÄFFLE
E-post: Kyrkogårdsförvaltningen