Foto: mnp

Webgudstjänst Östhammars kyrka

20:e söndagen efter trefaldighet

Från Östhammars kyrka 

Präst & Filmning: Sven-Eric Morhed
Redigering och klippning: Angelica Örneholm

Söndagens namn: 20 söndagen efter trefaldighet
Söndagens tema: Att leva tillsammans

Dagens bibeltext: Markusevangeliet  3:31-35
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Kollekt: Heligeandessystrarna i Alsike 
Swisha till: 123 085 00 65
Märk med: Kollekt Östhammar