Varmt välkomna att gifta er i någon av våra vackra kyrkor.

Lite praktiskt...

Frösåkers församling har fem kyrkor som används vid vigslar. Kyrkorna finns i Östhammar, Börstil, Valö, Harg och Forsmark. Börstil är störst och Valö minst. 

KYRKA OCH PRÄST
Det enklaste är att låta den präst som är i tjänst viga er. Ni kan önska att en speciell präst ska viga er. Vill ni gifta er på en annan plats, t. ex vi havet så diskutera med er präst. För mer information kontakta kansliet
tel 0173-428 00.

KYRKLIG VÄLSIGNELSE
Ni få en kyrklig välsignelse om ni redan har vigts borgerligt, i en annan kyrka eller i ett annat land. Ceremonin har ingen betydelse i lagens mening. I en kyrklig vigsel har momentet när prästen bekräftar vigseln juridisk betydelse.

VILL NI GIFTA ER UTOMLANDS?
Ni kan gifta er eller få en kyrklig välsignelse i utlandet. Vänd er då till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Se mer på svenskakyrkan.se

VIGSELSAMTAL
Under vigselsamtalet som kan äga rum i hemmet, församlingshemmet eller kyrkan, samtalar prästen med er om meningen och symboliken med vigseln. Samtidigt får ni möjlighet att ställa alla de frågor som finns inför bröllopet och planera själva vigseln. Samtalet handlar också mycket om det praktiska, vilka texter ska läsas, hur man ska gå och stå, utbyte av löften och ringar etc. Prästen har även en genomgång av vigselgudstjänsten och får också i och med samtalet lära känna brudparet inför det vigseltal som sen ska hållas.

VITTNEN
I en vigsel utan inbjudna gäster krävs det två vittnen. Det kan vara vaktmästare/kyrkvärd eller två grannar.

Sätt er er egen touch på vigseln genom att välja psalmer efter kyrkoårets gång, favoritmusik, texter och dikter.

Vi hyllar och ber för kärleken och viger oavsett om du älskar en man eller en kvinna.