Ungdom

Svenska kyrkans unga

The Holy Squad

Konfirmation

Vad är konfirmation? Konfirmation betyder bekräftelse. Det handlar om att man under ett år lär sig mer om sig själv, om människor och om Gud. Kan kärlek vara för evigt? Finns Gud? Hör jag hemma någonstans? Det är några frågor som vi tillsammans söker svar på under året.