Foto: Johannes Frandsen/IKON

Tema: Växande

Texterna i denna folder handlar om växande och mognad.

Station 1

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. (1 Kor 13:11)

Att vara människa innebär att över tid för-ändras, från ett nyfött spädbarn, via barndom och vuxenblivande till vuxenliv och åldrande. Längs livsvägen förändras kroppen liksom våra upplevelser och tankar om oss själva och omvärlden. Paulus har rätt i att en vuxen inte tänker som ett barn. Men kanske behöver detta nyanseras. Som vuxna har vi förvisso förmåga att tänka på sätt som inte ett barn förmår, t.ex. att tänka abstrakt. Men som vuxna bär vi våra tidigare erfarenheter med oss. "Barnsliga" förmågor som att leka och att nyfiket, oförställt och tillitsfullt möta omvärl-den har vi som vuxna ofta "lagt bort". Men vårt barnjags förmågor ligger slumrande och kan med lite övning lockas fram. Försök!

 

Station 2

Nyss bet jag i ett äpple som var hårt och smaklöst. Det var omoget.  Men så hittade jag ett som är gult och vackert. Det doftar gott och när jag tar en tugga smakar det syrligt och uppfriskande.

Foto: annannano/Pixabay.com

Vad är mänsklig mognad? Någon har sagt att definitionen av att vara vuxen är då man lever så att man kan sätta andras intressen före sina egna. Sådana vuxna behöver varje barn. Detta ser jag som en viktig aspekt av mognad. Vad tänker du om mognad?

För ett liv som mognat något
Herre, vill jag tacka. (Sv ps 510)

Station 3

Kanske tänker du som jag ofta gjort, att åren borde göra dig märkbart klokare. Men visdom tycks inte växa till automatiskt, bara för att man blir äldre.

Om du studerar mönstret på ett avhugget träd, ser du att årsringarna är olika täta. Här kan man avläsa hur trädet mått. Trädets livsmiljö har varierat och påverkat trädets växt.

En människas liv påverkas och formas av  livssammanhang och de händelser vi är med om. Kriser, motgångar och förluster utmanar och skakar om oss. Ibland ger de oss bestående ärr i själen. När vi kommer ut på andra sidan av sådana erfarenheter har vi vuxit en bit på insidan. Hur har din livsmiljö påverkat dig? Bär du på ärr?

 Station 4

Mänsklig mognad och växande sker ryckvis och till en del utom vår kontroll. Vad kan man göra för att stärka vårt inre på vår livsvandring?

Ett gammalt kristet begrepp är helgelse. Det betyder att man blir mer och mer helig. Den bild som kommer till mig är en person som dragit sig undan världen och sitter djupt försjunken i andakt. Det är nyttigt att då och då få egen tid för återhämtning. Men sökandet efter andlig stillhet och ro är inget självändamål. Helgelse innebär att vi vänds mot vardagslivet. Vår vardag är inte mindre helig än vår vilodag. Jesus kallas Guds helige. Helgelse är att gå med Gud i vardagen.

Jesus i dina spår följa jag vill
Låt mig i lust och nöd höra dig till. (Sv ps 278)

Folder Tema: Växande