St Olav Waterway

ett unikt projekt

St Olav Waterway, på svenska kallad S:t Olofs Sjöled, är ett unikt internationellt projekt. En pilgrims- och vandringsled som går över havet: från Åbo domkyrka genom Finska skärgården, över fasta Åland, över Ålands hav och utmed svenska Norrlandskusten, där finns flera hamnar som man kan angöra för fortsatt färd till fots till Nidaros domkyrka. Nidaros är det gamla namnet för Trondheim i Norge.
Leden är en del av Culture Route of the European Council. Den 6:e december förra året certifierades St Olav Waterway som en officiell Olavsled i Europa.
S:t Olofs Sjöled invigdes under högtidliga former fredagen den 24 maj 2019 i Åbo. Genast efter invigningen arrangerades den första officiella invigningsvandringen från Åbo mot Trondheim. Invigningsvandringen är öppen för alla intresserade. Slutmålet på vandringen är att nå Trondheim den 28 juli, dagen före den stora S:t Olavsfesten.
På olika orter längs leden ordnas program och det är fritt att delta enligt tid och ork allt från några timmar till dagar eller veckor. Någon kanske går hela sträckan?
Vi som bor i Uppland och känner oss delaktiga i projektet har en tid samlats regelbundet för att planera vår del av invigningsvandringen mellan Grisslehamn och Älvkarleby. Det finns möjlighet att pilgrimsvandra och även att färdas med båt.
Pilgrimerna anländer till Grisslehamn 6 juni och går vidare 7 juni efter en invigning av den svenska delen av S:t Olofs Sjöled, som genom Uppland kallas Vikingaleden. Att vandra i en större grupp kräver viss markservice där vi känner att vi verkligen får stöttning av Svenska kyrkans församlingar längs rutten. Det är mat och logi i första hand och även viss bagagetransport och räddning av trötta pilgrimer som kan behövas. Även andakter och gudstjänster planeras förstås och annat som är av intresse att se och uppleva för vandrarna. I möjligaste mån självkostnadspris men annars får pilgrimerna räkna med att betala kommersiella priser för inkvartering och mat.
Anmälan: Projektet har skapat ett bokningssystem för anmälan till de olika delsträckorna.
Sträckningen på Vikingaleden är: Grisslehamn, Trästabron, Häverö kyrka, Häverödal, Gråska, Sanda, Bildstenen söder om Harg, Hargshamn, Birigttagården/Hargs kyrka, Gimo, Österbybruk, Florarna, Lövstabruk, Österlövsta, Västland, Marma, Älvkarleby.
Invigningar kommer bland annat att ske i Grisslehamn - av Vikingaleden, Hargshamn - av S:t Olavsgården/Sjömansgården, Birgittagårdens pilgrimscentrum i Harg - av Vikingaleden genom Östhammar kommun.
Varmt välkommen till invigningsvandringen och att i framtiden nyttja leden!

Lars-Åke Johansson, Johan Wihlborg,
Sven Söderman

Mycket mer information om projektet hittar du på hemsidan:
stolavwaterway.com