Riter och symboler vid bröllop

Vid livets stora förändringar...

...använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya. Givetvis hittar man dem även vid bröllop. Gamla riter och symboler?! :-0Det enda ni egentligen behöver tänka på är att ha en ring, eftersom den har en roll i vigselgudstjänsten.

RINGEN
Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och det är en urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Prästen läser en bön över ringen, eller ringarna, och brudparet håller gemensamt i den medan de uttalar sina löften till varandra. En ring kan vara av vilket material som helst.

BRUDKLÄNNINGEN
Den vita brudklänningen slog igenom på bred front i början av 1900-talet och symboliserade oskulden och högtid. Förut var det svart som gällde, något som även fungerade vid andra högtider. Vilka kläder ni vill bära bestämmer ni själva.

BRUDKRONA
Traditionen att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan.

BRUDSLÖJA
Brudslöjan var en tidigare en symbol för brudens oskuld.

RISKORN
I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller sädeskorn över brudparet för att bringa fruktsamhet och rikedom till paret. Rykten säger att småfåglarna kan blir sjuka av att picka i sig riskornen. Om ni vill, ersätt riset med fågelfrö, konfetti, såpbubblor eller blomsterblad.