Frösåkers församlingsgård
Foto: Maud N P

Pastoratsbildningen 2017

Roslagens Norra Pastorat

1 januari 2017 januari gick, Frösåkers församling och Öregrund-Gräsö församling, samman i ett nytt pastorat! Här kan du läsa mer om vägen dit och vad det innebar.

Vad innebär det att det är ett gemensamt pastorat?

De två församlingarna - Frösåkers och Öregrund-Gräsö församlingar –  finns kvar och det mesta av den vanliga församlingsverksamheten är sig likt. Det som har förändras är att det är en gemensam ekonomi och administration, som gör oss mindre sårbara inför framtiden.

I det nya pastoratet har fr.o.m 1 januari 2017 ett gemensamt kyrkoråd som har ansvar för större övergripande ekonomiska beslut, som t.ex. anställningar, underhållet av fastigheter och begravningsverksamheten. Våra två församlingar har varsitt församlingsråd, som beslutar om de näraliggande frågorna som rör t.ex. den egna församlingens kyrkor och gudstjänster.


Hur förberedde vi oss inför samgåendet?

Under hela åre 2016 förbereddes detta samgående mellan våra två församlingar.

Ett gemensamt kyrkofullmäktige (indelningsdelegerade) med 25 ledamöter och en gemensam styrelse (indelningsstyrelsen) valdes i januari 2016:

Följande har varit ledamöter i indelningsstyrelsen: Stig Johansson (Ordf), Marie Ljung Eklund (1:e vice ordf), Anna-Lena Söderblom (2:a vice ordf), Kerstin Norén, Arto Tanskanen, Gunnel Wahlgren, Maj-Britt Nilsson, Eje Mattsson, Kjell Hellström, Torsten Molarin, Eva-Lotta Berg och Björn Näsman.

Följande har varit ersättare:

Mats Bohlin, Ingrid Karlsson, Jan Axelsson, Anita Skallus, Karin Falk, Allan Kruukka, Camilla Skagermark, Ingrid Abrahamsson, Ditte Werner och Vanja Jansson.

Indelningsstyrelsen har ansvarat för alla frågor som rör det nya pastoratet, samtidigt som de tidigare kyrkofullmäktige och kyrkoråden har fortsatt ansvara för pågående verksamhet i församlingarna till dess indelningsändringen trädde i kraft nyårsdagen 2017.

Det anställdes en kyrkoherde för det nya pastoratet,  kyrkoherde i Öregrund-Gräsö församling och pastoratets prost, Erland Söderström. Detta gjordes i god tid för att det skulle ges tillfälle att, tillsammans med personal och förtroendevalda, hinna förbereda och planera så att allt kan fungera på bästa sätt när det nya pastoratet föddes, den 1 januari 2017.

Varma hälsningar från
Kyrkoråden i Frösåkers och Öregrund-Gräsö församlingar
Senast uppdaterad: 22 april 2017

Indelningsstyrelsen 2016 Foto: Arto Tanskanen