Foto: Jim Elfström

Morgonmässa

i Östhammars kyrka och i Öregrunds kyrka

Varje torsdagar kl 08.30-9.00 i Östhammars kyrka eller Öregrunds kyrka enl webkalender och månadsblad.

Morgonkaffe efteråt i Östhammars församlingsgård eller Kyrkans Hus, Öregrund.