Havet och skogen

Vi högtidlighåller Moder Jords dag, Earth day - för femte året i rad med ett webbinarium på Zoom den 22 april kl 15.00-17.00

Om kyrkans skogsutredning med juristen och huvudsekreteraren Kaisa Syrjänen Schaal, Svenska kyrkan
• Om naturarvets sätt att värna skogen med ekologen Lo Jarl, Naturarvet
• Hur mår Östersjön? med Mia Svedäng, sakkunnig på Naturskyddsföreningen
• Om strömmingen i Östersjön med forskaren vid Sveriges Lantbruksuniversitet
Örjan Östman, SLU Aqua
• Om arbetet i Kyrkans vänner - Öregrunds omställningsakademi med
Ninna Edgardh, präst och teolog

Moderatorer: Anna Karin Hammar och Ylva Lundh. Zoomlänk genom mejl till: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se senast den 22 april kl 12. 
Gärna tidigare! Skriv Moder Jords dag som ämne. Önskas hjälp med inloggning mm ta kontakt i god tid!

Arr. Roslagens norra pastorat - Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen