Miljödiplom

Den 8 oktober 2023 delades Miljödiplom Steg 1 ut till Roslagen norra pastorat av Claes Hedström som är miljö- och klimatsamordnare i Uppsala stift.

För tydlig vilja, ambition och ett målmedvetet omställningsarbete ges detta intyg. 

Diplomet är en bekräftelse på en väl genomförd andlig bearbetning och etisk revision omfattande viktiga områden för Svenska kyrkans verksamhet och drift.

I strävan för en hållbar livsstil och utveckling, andlighet, socialt och ekologiskt tilldelas härmed:

Roslagens norra pastorat

Intyg för Steg 1